Themen dieses Kurses

 • Allgemeines

 • Využití paměťových a památkových institucí ve výuce: příklad dobré praxe

 • Paměťové a památkové instituce jako místa vzdělávání 2

 • Muzejní a galerijní pedagogika: nová média

 • Rámcové vzdělávací programy jako platforma pro spolupráci

 • Tvorba didaktických materiálů 1-2: Objektové učení

 • Možnosti a meze spolupráce školy a paměťových institucí: virtuální exkurze

 • Nová média v interpretační praxi: (nejen) virtuální exkurze

  Aktuální situace přináší řadu příkladů, jak se paměťové a památkové instituce snaží využít nových médií ke zpřístupnění svých fyzicky nedostupných sbírek a výstav. Využijte odkazy na tři takové příklady z ČR, které vznikly na jaře 2020 v souvislosti s koronavirovou krizí. Porovnejte nabízené přístupy a pak se zamyslete nad možnostmi, které tyto přísptupy nabízejí pro participaci návštěvníků. Pro srovnání doporučuji blíže prozkoumat příběh a dílo Stephena Ellocka, který již léta tvoří svou unikátní sbírku na sociálních sítích. Ponořte se na chvíli do digitálního světa a přemýšlejte o tom, jaký má jeho kurátorská činnost ohlas, jaké možnosti participace nabízí. Své reakce vložte, prosím, do diskuzního fóra.

 • Recenze

  Prostor pro odevzdání recenzí odborné literatury.