Knihovna Václava Havla: Vzdělávací projekty

Aktuální nabídka Knihovny Václava Havla pro školy. Další lze najít také na https://havelchannel.cz.

Click https://www.vaclavhavel.cz/#scr5 link to open resource.