Virtuální exkurze

Opened: Thursday, 19 March 2020, 11:00 AM
Due: Thursday, 26 March 2020, 12:00 AM

Doporučený postup:

1. Přečtětě si přiložený text jako výchozí materiál pro Vaše virtuální exkurze.

2. Prozkoumejte webové stránky uvedených institucí a zaměřte se na dvě oblasti:

a) Jaké možnosti edukace nabízejí? Na které cílové skupiny se zaměřují?

b) Jak využívají pro podporu edukace nová média?

3. Zhodnoťte webové stránky uvedených institucí: Která podle Vás nejlépe podporuje edukační záměry dané instituce a proč? (Otázku zodpovězte písemně a své závěry zdůvodněte. Diskutujte teze z textu, uveďte konkrétní příklady z webových stránek.)

4. Prozkoumejte i další webové stránky muzeí a galerií v ČR nebo jinde ve světě. Vyberte jednu, která Vás zaujala a doporučte ji svým kolegům.

Úkol zpracujte a odevzdejte do 1. dubna 2021.