Paměť věcí a míst

Kapitola z knihy Havlůjová, H. - Najbert, J. a kol., Paměť a projektové vyučování v dějepisu, Praha 2014, s. 74 - 98.

Úkol:

Po přečtení kapitoly Paměť věcí a míst se pokuste vytvořit návrh pracovního listu k historické fotografii nebo vyobrazení historického artefaktu, které naleznete na doporučených webových stránkách. Při tvorbě otázek využijte Tab. 3 a 4. Návrh připravte v tištěné podobě na seminář 4.5.2022. Vzájemně si poté návrhy posoudíte:-)