Topic outline

 • General

  Tato přednáška podává obšírný výklad vývoje literatury v Íránu od počátků novopersky psaných děl až do konce 19. století. Kromě samotného výkladu je cílem hodin i podnícení kritického úsudku studentů. Důraz bude kladen na analýzu vztahu mezi literárním textem a kulturní historií, a to včetně perspektivy současné recepce. Studenti budou mít příležitost prozkoumávat, jak literatura odráží a je ovlivňována/ovlivňuje kulturní a historický kontext, a rozvíjet schopnost zkoumat literární díla z kritického a analytického hlediska.  

  Výklad představuje jednotlivé etapy vývoje prózy a poezie, seznamuje s perskou metrikou, poetikou, básnickými figurami, žánry a styly klasické perské literatury. Pozornost je rovněž kladena na uvedení literárních období do historického a společenského kontextu s důrazem na kontinuitu literárního vývoje až do 20. století. Teoretický výklad bude doplněn četbou úryvků z klasických perských děl v originále. Od studentů se očekává průběžně samostatná četba vybraných textů v českém a anglickém jazyce a diskuze v hodinách na předem určené téma. Přednáška je ukončena písemnou zkouškou. 

  Po absolvování kurzu by měl být student schopen: 

  1. Rozumět historii a geografii perské literatury: Mít přehled o vývoji perské literatury v průběhu historie a v různých geografických kontextech, včetně významných literárních center. 

  1. Identifikovat hlavní obsahy a témata: Rozpoznat a analyzovat hlavní obsahy a témata v různých žánrech a výrazových formách perské literatury. 

  1. Porozumět estetickým a stylistickým prvkům: Být obeznámeni s nejdůležitějšími estetickými a stylistickými prvky, které charakterizují perskou literaturu. 

  1. Rozumět produkci, přenosu a recepci: Chápat procesy produkce literatury, její přenos mezi různými médii a recepci v rámci sociálního a uměleckého prostoru Íránu a perského světa, a to v dlouhodobém historickém kontextu. 

  1. Vytvořit kritický rámec: Vyvinout schopnost přístupu k literárním textům z kritického hlediska, a to v rámci specifického kontextu perské kultury. 


  Kritéria hodnocení:

  Domácí příprava textů a úkolů. Aktivní diskuze v hodinách 

  Písemná ZK  • 1. Úvodní hodina: inspirativní weby, překladatelé, pravidla transkripce, zdroje...

  úkol: video a vypracování otázek - nahrát do moodle, být rovněž schopen zodpovědět na příští hodině • 2. Počátky novoperské poezie, základní literární pojmy

 • 3. Panegyrická poezie a qasída • 4. Epická tradice. Hrdinský epos • 5. Epická tradice. Šáhnáme II

 • Poezie ghaznovské éry

 • Epický epos. Ferdousí

 • Topic 8


 • Omar Chajjám, čtyřverší a problematika interpretace

  Přednáška v moodlu

  Otázky k vypracování: 1) zjistěte více informací ke kalendáři džalálí a zkoumejte, zda existovaly nějaké snahy o jeho znovuobnovení v  pozdější době

  2) v přednášce uvádím legendu o svazku Chajjáma, Sabáha a Malikšáha. Najděte a napište stručně onu legendu

  3) jakým způsobem jsou řazeny básně v dívánu? (obecně, nejen v případě CH. robá´í)

  4) překlady: a) soubor několika robá´í - ty spolu budeme překládat, ale vy si dohledejte doma neznámá slovíčka z R.

                     B) jedno 4verší (libovolné) se naučte nazpaměť a nahrajte mi ho do wa jako nahrávku (ideálně s videem, že to nečtete:):)

                      B) níže uvedené robá´í nechám přeložit a přebásnit vás samotné - zkuste se nějak s básní sami poprat a pokusit se i o básnické převedení -

            

   جامی است که عقل آفرین میزندش

  صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش

  این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف

  می‌سازد و باز بر زمین میزندش

  https://ganjoor.net/khayyam/robaee/sh115/

                                                       • F. Gorgání: Vís-o-Rámín, perská romance

  1) přednáška - předčtěte si

  2) ukázka k překladu - přeložte prvních 9 bajtů, jsou vyznačeny červeně - pokuste se je opět přebásnit - tentokrát se nejedná o nijakou hlubokou filozofii, čili to pro vás bude výzva spíše co se týče rýmu, větné skladby a přenesení atmosféry básně. Doporučuji trochu se básnicky uvolnit a pokusit se transformovat uvolněnou a frivolní linii básně do překladu. Kubíčkové překlad, který máte možná někteří k dispozici, si raději přečtěte až po vašem překladu, aby vás neovlivnil. Tento překlad je velmi dobrý, nicméně zhodnoťte sami, zda by vás oslovil i jinak než coby "povinná četba klasické perské poezie" - možná se můžete pokusit o modernější reinterpretaci, nový překlad více v duchu dnešního estetického čtenářského vkusu.

  3) úkol - v přednášce hovořím a vysvětluji, co jsou tazkire - vyhledejte si jedno konkretní tazkire (např. v enc. iranice či jinde) a popište jej

 • Náser Chosrou - cestopisná literatura a islámský svět v 11. stol.

  1) přednáška

  2) text ke čtení - CEsta do Basry - přeložte na čtvrtek - dost slovíček k dohledání, překlad zabere delší čas. Budeme číst společně, ale vy mi již zkuste poslat váš překlad - překládejte nejen doslova, ale i tak, aby to byl již souvislý text k editaci - čemu nebudete rozumět, vynechte, po naší hodině doplníte...

  3)DÚ -  krátký extra text k překladu a vypracování otázek - přeložte celé (i s otázkami) a překlad mi pošlete nebo nahrajte do moodlu

 • Nizámí Gandžaví - romantický epos

  - přednáška

  - ukázky poezie z Haft pajkar - domácí překlad 5 dvojverší (kdo chce, může i více) - překlad lze porovnat i s českou verzí

 • 12.12. Vrchol ghazalu a kontemplativní lyrika

 • Nizámolmolkovo Sijásatnáme a Cháqáního elegie na Madá´in

 • Súfismus - témata, terminologie

  • prosím překlad a převod prvních 5 bejtů (z moqadime - úvodu) - pak v dalších 5ti si najděte jen význam neznámých slovíček, nemusíte se pokoušet o překlad.

  • 1) Nál-e nej - přeložte a převěďte první 4 dvojverše - mám v jpg podobě, pokud by vám nevyhovovovala, není problém stáhnout z ganjoor.net půlveše pod sebou. Obr se nahrál obráceně - i když v počítači ho mám normálně, ale nelze ho zde upravit, tak si prosím obraťte u sebe...
  • 2) druhá báseň - stačí, když si přeložíte výrazy z prvních veršů a pokuste si ji i párkrát hlasitě přečíst v PER - možná nestihneme na hodině, ale tato báseň je KRÁSNÁ !!!

  • našla jsem toto pdf knihy, kterou asi mnozí máte, pokud ne, tak zde k dispozici...

 • Súfismus - pokračování

  přednáška - Džaláloddín Mauláná Rúmí

  přednáška - Pokračování súfismus - další osobnosti a hist. vývoj

 • Mahmúd Šabistarí, Farídoddín Attár, Saná´í Ghaznaví

 • Topic 18