Osnova týdnů

 • Úvod

 • 4. října 11:30

  Na 4. 10. si prosím přečtěte text v příloze. Jedná se asi o nejznámější pasáž z Platónovy Obrany Sókrata

 • 18. října 11:30

  Přečtěte si prosím textu uvedený v příloze (jedná se o začátek Aristotelovy "Politiky") a pokuste se prosím shrnout nejlépe jednou větou (maximálně třemi větami), co říká Aristotelés v daném textu o obci, k čemu Aristotelés dospívá, tj., co byste napsali do závěru referátu. Svůj úkol odevzdejte prosím do 17. října  12:00 hod.

 • 25. října 11:30

  Přečtěte si prosím text uvedený v příloze (jedná se o Podobenství o jeskyni z Platónovy "Ústavy") a pokuste se prosím vyjádřit nejlépe jednou větou (maximálně třemi větami), co podobenství zpodobňuje. Svůj úkol odevzdejte prosím do 24. října 12:00 hod.

 • 1. listopadu 11:30

  Přečtěte si prosím text uvedený v příloze (jedná se o Podobenství o Slunci z Platónovy "Ústavy" a o pasáž z Aristotelovy "Etiky Nikomachovy") a pokuste se prosím vyjádřit nejlépe jednou větou (maximálně třemi větami), jaký je nejdůležitější rozdíl mezi Platónovým a Aristotelovým chápáním dobra. Svůj úkol odevzdejte prosím do 30. října 12:00 hod.

 • 8. listopadu 11:30

  Přečtěte si prosím texty v příloze (jedná se o Podobenství o úsečce z Platónovy "Ústavy" a o pasáž z 1. kapitoly 6. knihy Aristotelovy "Metafyziky") a pokuste se prosím vyjádřit nejlépe jednou větou (maximálně třemi větami): 1) čím se podle Platónova textu liší matematika (měřictví a počty) od filosofie (dialektiky) (tj. jaký je nejdůležitější rozdíl mezi dvěma úseky oboru pomyslného) a 2) čím se liší podle Aristotelova textu matematika od filosofie (= teologie). Svůj úkol odevzdejte prosím do 7. listopadu do 12:00 hod.

 • 15. listopadu 11:30

  Přečtěte si prosím z textu uvedeného v příloze část, která je z Platónova dialogu Kratylos (jedná se o asi 10 stran, Plat. Crat. 383a-391b, v přiloženém 125 stránkovém dokumentu pasáž z Kratyla začíná asi uprostřed dokumentu, tj. asi na str. 61) a pokuste se prosím vyjádřit nejlépe jednou větou (maximálně třemi větami), co říká o správnosti jmen Kratylos, co říká Hermogenés a co Sókratés (Neboli: Jak získávají věci správná jména podle Kratyla, podle Hermogena a jak podle Sókrata?). Svůj úkol odevzdejte prosím do 14. listopadu 12:00 hod.

 • 22. listopadu 11:30

  Přečtěte si prosím z dialogu Ethyfrón část 5c-11b (tj. str. 13-21) a pokuste se prosím vyjádřit nejlépe jednou větou, jaký je první výměr (definice) zbožnosti a jaký je druhý výměr (definice) zbožnosti. Svůj úkol odevzdejte prosím do 21. listopadu 12:00 hod.

 • 6. prosince 11:30

  Přečtěte si prosím část 96a-105b (tj. str. 133-145) z dialogu Faidón a pokuste se vyjádřit, v čem se Sókratés pokoušel najít příčiny, proč tato učení (přírodovědecká i Anaxagory) opustil a kde příčiny nakonec našel. Svůj úkol odevzdejte prosím do 5. prosince 12:00 hod. 

 • 13. prosince 11:30

  Přečtěte si prosím text uvedený v příloze (jedná se o Podobenství o vozatajovi a okřídleném spřežení z Platónova "Faidra") a pokuste se prosím vyjádřit nejlépe jednou větou (maximálně třemi větami), co podobenství zpodobňuje. Svůj úkol odevzdejte prosím do 12. prosince 12:00 hod.

   

 • 20. prosince 11:30

  Přečtěte si prosím druhou kapitolu z druhé knihy Aristotelova spisu "O duši" (tj. str. 52-55: "Odůvodnění výměru duše. Život a jeho stupně") a pokuste se (nejlépe jednou větou) vyložit: 1) jaké jsou části či mohutnosti duše, 2) zda jsou jednotlivé části duše od sebe oddělitelné.

 • 3. ledna 11:00

  Přečtěte si prosím str. 71 až 79 z dialogu Kritón (48c-54d - označeno červeně). Vyložte prosím (nejlépe jednou větou), proč Sókratés neuprchne z vězení, když byl odsouzen nespravedlivě.

 • Závěrečná práce - ODEVZDAT DO 31.1. 2023)

  Sem prosím vložte svou závěrečnou práci. Mělo by se jednat o interpretaci části nějakého Platónova dialogu (např. Obrana Sókrata, Kritón, Ión, Faidón, Gorgias, Kratylos, Symposion, Faidros atd.)

  Rozsah Vašeho referátu by měl být okolo 3 normostran.

  Závěrečnou práci odevzdejte prosím do 31.1. 2023