Weekly outline

 • General

 • Filharmonie - propagační materiál

  Přikládám tři soubory:

  (1) obecný komentář k typu textu, který překládáme na příště, spolu s okomentovanou ukázkou

  (2) výsledný překlad oné okomentované ukázky (ukazovala jsem letmo na hodině) pro představu, jak se dá s takovým textem zacházet (není to samozřejmě žádný "vzor"; pro inspiraci je podstatný spíš celkový tón než zacházení s jazykovými hříčkami či hádankami - ty jsem musela často pro úspornost prostě vynechat; vaší fantazii v tom druhém textu se ale meze nekladou a určitě se můžete o nějaké substituce pokusit - myslím, že nevadí, nebudou-li to tytéž "špílce", které bude pak používat moderátor - jde spíš o to, aby vzbudily dojem, že ten program bude zábavný a hravý)

  (3) soubor s textem k překladu na 8. 10. (jen zvýrazněné pasáže) - je to v podstatě druhý cyklus oněch vzdělávacích pořadů ČF pro děti. Zatímco v prvním se představují nástrojové skupiny, v druhém představuje ČF další komorní soubory, které její hráči vytvářejí, tentokrát podle typu (neklasické) hudby, kterou hrají - lidovou, barokní či jazz  - a na konci jsou potom upoutávky na speciální mikulášský a karnevalový pořad.

  • Jen pro zajímavost podrobnější komentář k tomu kratičkému textu, který jsme s vámi dělali jen letmo na hodině (v distančním semestru minulý rok ho měli studenti jako řádný úkol na doma spolu s několika otázkami a já jsem pak z jejich z řešení a odpovědí vyrobila takový kompilát). Někdy vymysleli za některé ty názvy citovaných děl moc hezká a nápaditá substituční řešení (přestože obecně bychom se asi u těch titulků museli se substitucemi trochu držet na uzdě), takže pokud chcete, můžete pro inspiraci nahlédnout.

 • 8 October - 14 October

 • 15 October - 21 October

 • Překlad z audiozáznamu

 • Překlad lékařské zprávy

 • 12 November - 18 November

 • Negativní revers a paralelní texty

  Níže najdete jednak formulář, jehož zažlucené části, prosím, přeložte na příště a jednak jako malou pomůcku tři ukázky obdobných formulářů z nemocnic v anglicky mluvících zemích. Samozřejmě musíme překládat primárně to, co máme před sebou, nicméně v dílčích obratech můžeme z těch zrcadlových paralelních textů čerpat inspiraci.

 • Překlad úředního dopisu na 3.12.

  Níže přikládám pro jistotu ještě jednou dopis, který jsem posílala v mailu, a k němu pomocný soubor s terminologií a vysvětlením kontextu pro ty, kdo nebyli na hodině. Zároveň vyvěšuji i onen materiál se základními pojmy soudního řízení.

 • Překlad vánočních letáků

  Na předvánoční hodinu přikládám dva lehké reklamní letáky s nabídkou vánočních dárků - kosmetického ošetření a předplatného ČF. Zbytek hodiny asi vyplníme nějakým kvízem, uvidím, co mě napadne :-)