Weekly outline

 • General

  Kurz chronologicky a tematicky navazuje na předmět Русская литература в истории чешского перевода I. Cílem je studium vybraných děl ruské literatury 20. století v ruském originále a v jejich české překladatelské i obecně kulturní recepci. Základní metodou práce je srovnávací analýza zvolených originálů a překladů s cílem ukázat, jak se v jazyce odrazila autorská poetika a rovněž realita doby, kterou příslušná díla zachycují. 

  Přednášky mají studenty seznámit s vybranými díly ruské literatury, zejména těmi, jež svým významem a vlivem přesáhly hranice domácího prostředí. Semináře se soustřeďují na prohloubení dosavadních vědomostí studentů a rozvinutí jejich schopnosti samostatné analýzy literárního textu, stejně jako schopnosti studovat novou i starší sekundární literaturu.

  Podmínky pro absolvování kurzu: min. 75% účast na výuce a aktivní práce v seminářích na základě předepsané četby.

  TÉMATA PŘEDNÁŠEK A SEMINÁŘŮ

  S výjimkou prvních dvou témat bude další pořadí stanoveno na základě společné domluvy.

  1. JESENIN: Персидские мотивы / Perské motivy (básnický cyklus)

  2. JESENIN: Анна Снегина / Anna Sněginová (poema)

  3. ACHMATOVOVÁ: Реквием / Rekviem (poema)

  4. ACHMATOVOVÁ: Лирика / Lyrika

  Звенела музыка в саду - Сжала руки под темной вуалью - Муза

  5. RADZINSKIJ: Последняя ночь последнего царя / Poslední noc posledního cara (divadelní hra) 

  6. VYSOCKIJ: Авторская песня

  Парус - Здесь вам не равнина - Братские могилы - Кони привередливые - Утренняя гимнастика - Диалог у телевизора - Баллада о борьбе

  7. OKUDŽAVA: Авторская песня

  Я пишу исторический роман - Грузинская песня - А все-таки жаль - Молитва Франсуа Вийона 

  8. GALIČ a JEVTUŠENKO: Ruská reflexe československého srpna 1968

  ГАЛИЧ: Петербургский романс, Баллада о чистых руках

  ЕВТУШЕНКО: Танки идут по Праге  

  9. BULGAKOV: Собачье сердце / Psí srdce (novela)

  10. CVETAJEVOVÁ: Лирика / Lyrika 

  Моим стихам, написанным так рано - Что же мне делать, слепцу и пасынку - Вскрыла жилы: неостановимо - Мне нравится, что вы больны не мной - Попытка ревности 

  11. ŠUKŠIN: Рассказы / Povídky

  Чудик - Микроскоп - Ваня, ты как здесь?

 • 12. října

 • 26. října

 • 2. listopadu

 • 9. listopadu

 • 16. listopadu

 • 23. listopadu

 • 30. listopadu: RUSKÁ REFLEXE ČESKOSLOVENSKÉHO SRPNA 1968

 • 14. prosince

 • 21. prosince