Seminář je určený zejména studentům magisterské specializace Západoevropská studia, ale i dalším zájemcům o současný vývoj a problémy tohoto regionu. Jeho cílem je vést studenty k systematickému sledování aktuálního vývoje jednotlivých zemí západní Evropy a k jeho zasazení do regionálního kontextu. Seminář probíhá formou prezentací a diskusí, klade důraz na kritickou práci se zdroji informací a na schopnost obhajoby vlastní interpretace zkoumaných problémů. V LS 2022 je zvláštní pozornost věnována ekonomickým, společenským a politickým dopadům koronavirové pandemie na země ZE.

 

Cílem semináře je vést studenty k systematickému sledování a reflexi současného dění v západní Evropě. Studenti budou schopni rozeznat a interpretovat společné znaky a naopak specifika politického, ekonomického a společenského vývoje jednotlivých zemí ZE, kontextualizovat informace přinášené sdělovacími prostředky a posoudit hodnověrnost zdrojů.