Cílem předmětu je osvojení základních didaktických postupů specifických pro oblast komplexně pojaté podpory zdraví. Semináře vytvářejí prostor pro praktické využití didaktických dovedností studentů při tvorbě programů pro děti a mládež v rámci celoškolních a komunitních projektů.  Semináře poskytují prostor pro reflexi připravených programů a diskuzi týkající se práce s mládeží v oblasti podpory zdraví a prevence projevů rizikového chování.  Předmět propojuje znalosti z didaktiky výchovy ke zdraví pro základní  a střední školy.