Seminář na rozhraní diplomového a psacího semináře diskutuje projekty a postup vytváření diplomových prací studentů zaměření Sociální antropologie a kvalitativní výzkum.