Medailonek

Pro potřeby sborníku na téma KARANTÉNA, si každý připravte krátký medailonek. (Budeme je prezentovat v semináři 13. 5. 2020, tam si je opět přečteme, okomentujeme, teprve potom je upravíte a odevzdáte finální podobu do Moodlu.)

Připravte si i nějakou fotografii, kterou byste k medailonku přiložili.