ANEKDOTA

V přiloženém souboru najdete krátký text o anekdotě. 

Text si pečlivě přečtěte. Na jeho základě budete plnit další úkoly, které jsou přiloženy v souboru.

Odevzdávat budete 2 soubory:

1. textový soubor s odpověďmi na otázky k textu

2. krátké video s nahranou anekdotou