Topic outline

 • ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU

  Vážení studenti, 

  v příloze naleznete Oporu, ve které se dozvíte, co je to Portfolio a co všechno Vás v průběhu tohoto předmětu čeká. 

  Pokud budete mít k předmětu jakékoli dotazy, obraťte se na svého garanta.

 • MATERIÁLY K SEBEREFLEXI

  V přílohách naleznete podklady, které Vám mohou pomoci při sebehodnocení. 

  Některé jsou určeny pro supervizory, jiné pro manažery. Jak je používat, se dočtete v Opoře. 

 • FORMÁLNÍ ÚPRAVA PORTFOLIA

  V příloze naleznete podklad k formální úpravě Vašeho Portfolia.

  O tom, jak ho použít, se dočtete v Opoře. 

 • PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE

  Zde naleznete formulář (a v něm i příklad) Plánu osobního rozvoje, který je jedním ze základních výstupů kurzu.