Osnova témat

 • Obecné informace ke kurzu

  Cílem předmětu je seznámení s výsledky nedávného sociologického bádání o české společnosti. Důraz bude kladen na důkladné porozumění tomu, že současné podoby společenské reality jsou výsledkem dlouhodobých i krátkodobých procesů sociální změny. Zohledněna bude i skutečnost, že aktéři činní v rámci současné české společnosti tyto procesy sociální změny sami reflektují, čímž různé způsoby interpretace minulosti ovlivňují i přítomnost a budoucnost naší společnosti. Předmět bude realizován formou tematických bloků, které přiblíží vybrané aktuální společenské fenomény a problémy.

  Podrobnosti ke kurzu jsou uvedeny v sylabu, který je dostupný v SIS.

  SHRNUTÍ TERMÍNŮ:

  9. 10.  - před přednáškou zadat přes SIS téma referátu včetně primárního zdroje

  5. 11. - specifikace tématu semestrální práce vč. anotace do 300 slov (odevzdat přes SIS) (do 13. 11. obdržíte reflexi)

  18. 12. - odevzdání semestrální práce (opraveno do 15. 1. 2019)

  15. 1. - odevzdání semestrální práce (opraveno do 15. 2. 2019)

 • Úvod a organizační + Historicko-sociologická východiska (2. 10.)

 • Historické vědomí a jeho proměny (9. 10.)

 • Sociální role v současné rodině (16. 10.)

 • Vzdělání (23. 10.)

 • Trh práce (30. 10.)

 • Gender a práce (6. 11.)

 • Chudoba (13. 11.)

 • Gender a sexualita (20. 11.)

 • Aktuální trendy v partnerství (27. 11.)

 • Volby a volební účast (4. 12.)

 • Občanská spol. a pol. aktivismus (11. 12.)

 • Veřejné mínění české společnosti (18. 12.)

 • Závěrečná diskuse (8. 1.)