Specifikace tématu semestrální práce

Opened: Tuesday, 25 September 2018, 12:00 AM
Due: Tuesday, 6 November 2018, 12:00 AM
Make a submission Receive a grade

Specifikace tématu obsahuje předběžný název práce a anotaci v rozsahu do 300 slov. Z anotace musí být patrné, jakému výzkumnému problému se bude práce věnovat a co je jejím cílem.