Semestrální práce

Opened: Tuesday, 2 October 2018, 12:00 AM
Due: Wednesday, 16 January 2019, 12:00 AM
Make a submission Receive a grade

Semestrální práce se vztahuje k probíraným tématům. Rozsah práce je 6–10 NS, tj. 10800 – 18000 znaků od úvodu do závěru; počet znaků uvést přímo do textu. 

V práci se hodnotí schopnost jasně, logicky a strukturovaně vystavět argument, opřít argument o empirická zjištění (případně včetně kritického zhodnocení jejich relevance), dále formální správnost citování a jazyková správnost.