Topic outline

 • General

 • 1. Povaha filosofické antropologie jako vědy

 • 2. Antropologický rozměr mýtu

 • 3. Člověk v antice (zóon logon echon a zóon politikon)

 • 4. Člověk v židovsko – křesťanské tradici (imago Dei)

 • 5. Člověk jako ego cogito

 • 6. Člověk jako existence

 • 7. Člověk jako ens volens a homo mensura

 • 8. Člověk jako ens amans

 • 9. Člověk jako osoba

 • 10. Člověk jako homo faber

 • 11. Člověk jako homo ludens

 • 12. Člověk se umí smát