Weekly outline

 • Syllabus

  Anotace

  Globální dějiny jako historizace příběhu globalizace od počátku devadesátých let získávají rostoucí pozornost, a současně se vyrovnávají s kritikou poukazující na ideologický základ globalizačních tezí. Jejich ústřední narrativ, vycházející z kritického hodnocení metodologického nacionalismu a dominance atlantické, či evropocentrické perspektivy v historiografii světových dějin, se tak postupně oprostil od arbitrárních kategorií typu centrum-periferie, a formoval se do podoby volně definované pluralistické, de-centralizované perspektivy. V návaznosti na tradici komparativních dějin a jiných relačních metod v historiografii („connected histories“, „entangled histories“, „shared histories“, transnacionální dějiny) globální dějiny zdůrazňují struktury přesahující rámce moderního národního státu (a jiných arbitrárních kategorií) a nahlíží historické události z širší perspektivy s důrazem na roli integračních (a méně také fragmentačních) procesů strukturálně ovlivňujících lokálně specifické procesy sociální, kulturní či ekonomické transformace. Kurz přehlednou formou představuje současný stav bádání na poli takto volně definovaných globálních dějin.

  Struktura

  Přednášky na dané téma (zpracované z globální perspektivy) budou doplněny případovými studiemi s užším vymezením chronoologickým a areálovým. Ke každému jiné territorium. Případové studie budou připravovány ve spolupráci se studenty a budou vyžadovat aktivní účast - minimálně ve formě četby. Diskuse bude založena na prezentaci textů studenty - očekává se, že každý během semestru představí jeden ze společně čtených materiálů.

  Atestace

  Esej v rozsahu 3000 slov zaměřený na mikrohistorický pohled na globální dějiny. Student na zvoleném empirickém příkladu rozvíjí a prokazuje schopnost reinterpretovat zvolenou událost lokálních dějin z globální/transnacionální perspektivy.

  Základní literatura

  ‘What if people told European history like they told Native American history?’, An Indigenous History of North America blog, 2013. http://indigenoushistory.wordpress.com/2013/05/09/what-if-peopletold-european-history-like-they-told-native-american-history/

  Amin, Samir. Global History: a View from the South. Pambazuka Press, 2007.

  Bayly, Christopher Alan. The birth of the modern world, 1780-1914: global connections and comparisons. Blackwell, 2004.

  Budde, Gunilla, a Jürgen Kocka. Transnationale Geschichte: Themen, Tendenzen und Theorien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.

  Conrad, Sebastian. What Is Global History?, Princeton University Press 2017.

  Gruzinski, Serge, a Deke Dusinberre. The Mestizo Mind: The Intellectual Dynamics of Colonization and Globalization. Ann Arbor, Michigan : Taylor and Francis, 2013 Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference : with a New Preface by the Author. Princeton: Princeton University, 2008.

  Mazlish, Bruce. The New Global History. New York ; London : Routledge, 2006. Northrop, Douglas T. A Companion to World History. Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, , 2015.

  Olstein, Diego A. Thinking History Globally. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan, 2015. Osterhammel, Jürgen, and Niels P. Petersson. Globalization: A Short History. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2009.

  Osterhammel, Jürgen. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press, 2014.

  Sachsenmaier, Dominic. Global Perspectives on Global History: Theories and Approaches in a Connected World. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

  Subrahmanyam, Sanjay. One Asia, or Many? Reflections from connected history. Modern Asian Studies, 50(1), 2016, 5-43. The Cambridge World History (2015-).

  Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System. I-IV. Vol. 1., Capitalist Agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. New York 1974. Vol. 2., Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy. 1600-1750. New York 1980. Vol. 3., The second era of Great Expansion of the Capitalist World Economy. 1730-1840s. San Diego 1989. Vol. 4., Centrist Liberalism Triumphant. 1789–1914. Berkeley 2011.

  Wang, Gungwu. Global History and Migrations. Boulder: Taylor and Francis, 2018.

  Časopisy

  Asian Review of World

  Histories Journal of World History

  Global Food History

  Journal of Global History

  Global Environment: A Journal of History and Natural and Social Sciences

  Zdroje

  The European Network in Universal and Global History (2002-). http://research.unileipzig.de/eniugh/

 • Úvod : Velké dějiny, světové dějiny, globální dějiny, dějiny civilizací

  Úvod : Velké dějiny, světové dějiny, globální dějiny, dějiny civilizací – konceptualizace „univerzálních“ dějin. Mezi filosofií dějin a historiografií

 • Diskuse - globální dějiny, národní dějiny - pro koho a proč?

  Diskuse - globální dějiny, národní dějiny - pro koho a proč?

  četba: 

  1) Pavel Himl: Kde končí západ? O psaní dějin, dohánění a sebevědomí, DTK 2/2020

  http://www.dejinyteoriekritika.cz/DesktopDefault.aspx#_ftn1

  2) Conrad, Sebastian. "Chapter 10. Global history for whom? The politics of global history". What Is Global History?, Princeton: Princeton University Press, 2016, pp. 205-236.

  3) polemika Cerman vs Kolář (Čapková)

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/esej-navrat-zidovskych-dejin-do-cech-132252

  https://blog.aktualne.cz/blogy/ivo-cerman.php?itemid=38448

  https://plus.rozhlas.cz/antisemitismus-nekdy-nabobtna-jindy-je-ho-mene-ale-stale-tu-je-soudi-byvaly-8155245?fbclid=IwAR13AXQpjhMKS59XN3uyVqjTuaBoVzECWIkx58k8WHAGwcvfWWdBQ7l0yrA

 • Globální dějiny jako transnacionální dějiny globalizace

  Globální dějiny jako transnacionální dějiny globalizace

  více viz : http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2019/5/

  četba: Maxine Berg, Christopher Bayly

  OTÁZKY : KDO, PROČ A PRO KOHO PÍŠE GLOBÁLNÍ DĚJINY? A PROČ JE MÁME ČÍST/PSÁT MY?

 • Velké a environmentální dějiny, dějiny udržitelného růstu, antropocén

  Velké a environmentální dějiny, dějiny udržitelného růstu, antropocén

  Četba : Jared Diamond

  Úkol: Anotace (do 8/3)

 • Globální ekonomické dějiny : Evropská expanze; modernita, globální kapitalismus a polarizace (sever - jih); otázky a problémy

  Globální ekonomické dějiny : Evropská expanze; modernita, globální kapitalismus a polarizace (sever - jih); otázky a problémy

 • Raně moderní kontakty a kolonizace

  Raně moderní kontakty a kolonizace. Obnovení globální jednoty po fragmentaci doby osové?

 • Říše a imperialismus

  Říše a imperialismus

 • Global Intellectual History - poznání a vědění jako globální fenomén

  Global Intellectual History - poznání a vědění jako globální fenomén

  čtěte polemiku vedenou Georgem Salibou v reakci na Toby Huff, The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West (Cambridge, 1993), publikováno 1999:

  http://baheyeldin.com/history/george-saliba-1.html

  a Huffova odpověď:

  http://baheyeldin.com/history/toby-huff-1.html


  Příprava anotace eseje - prosím nahrajte do moodle úkolu 

 • Infrastrukturní integrace - časoprostorové smršťování světa

  Infrastrukturní integrace - časoprostorové smršťování světa

 • Migrace a mobilita

  Migrace a mobilita

 • Globální města a globální sítě

  Globální města a globální sítě

 • Globální komunita, internacionalismus, nacionalismus a moderní národní stát

  Globální komunita, internacionalismus, nacionalismus a moderní národní stát

 • Střední Evropa v globálních dějinách

  Střední Evropa v globálních dějinách - kam patří tento prostor? Sever nebo Jih? Východ, nebo Západ? Privilegovaní nebo kolonizovaní? A existuje vůbec?

  "global perspectives cannot take any unit for granted as a convenient building block in an increasingly integrated world.." (Conrad, What is Global History, s. 134)

 • Atestace