Weekly outline

 • Syllabus

  Anotace

  Globální dějiny jako historizace příběhu globalizace od počátku devadesátých let získávají rostoucí pozornost, a současně se vyrovnávají s kritikou poukazující na ideologický základ globalizačních tezí. Jejich ústřední narrativ, vycházející z kritického hodnocení metodologického nacionalismu a dominance atlantické, či evropocentrické perspektivy v historiografii světových dějin, se tak postupně oprostil od arbitrárních kategorií typu centrum-periferie, a formoval se do podoby volně definované pluralistické, de-centralizované perspektivy. V návaznosti na tradici komparativních dějin a jiných relačních metod v historiografii („connected histories“, „entangled histories“, „shared histories“, transnacionální dějiny) globální dějiny zdůrazňují struktury přesahující rámce moderního národního státu (a jiných arbitrárních kategorií) a nahlíží historické události z širší perspektivy s důrazem na roli integračních (a méně také fragmentačních) procesů strukturálně ovlivňujících lokálně specifické procesy sociální, kulturní či ekonomické transformace. Kurz přehlednou formou představuje současný stav bádání na poli takto volně definovaných globálních dějin.

  Struktura

  Přednášky na dané téma (zpracované z globální perspektivy) budou doplněny případovými studiemi s užším vymezením chronomologickým a areálovým. Ke každému jiné territorium. Případové studie budou připravovány ve spolupráci se studenty a budou vyžadovat aktivní účast.

  Atestace

  Esej v rozsahu 3000 slov zaměřený na mikrohistorický pohled na globální dějiny. Student na zvoleném empirickém příkladu rozvíjí a prokazuje schopnost reinterpretovat zvolenou událost lokálních dějin z globální/transnacionální perspektivy.

  Základní literatura

  ‘What if people told European history like they told Native American history?’, An Indigenous History of North America blog, 2013. http://indigenoushistory.wordpress.com/2013/05/09/what-if-peopletold-european-history-like-they-told-native-american-history/

  Amin, Samir. Global History: a View from the South. Pambazuka Press, 2007.

  Bayly, Christopher Alan. The birth of the modern world, 1780-1914: global connections and comparisons. Blackwell, 2004.

  Budde, Gunilla, a Jürgen Kocka. Transnationale Geschichte: Themen, Tendenzen und Theorien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.

  Conrad, Sebastian. What Is Global History?, Princeton University Press 2017.

  Gruzinski, Serge, a Deke Dusinberre. The Mestizo Mind: The Intellectual Dynamics of Colonization and Globalization. Ann Arbor, Michigan : Taylor and Francis, 2013 Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference : with a New Preface by the Author. Princeton: Princeton University, 2008.

  Mazlish, Bruce. The New Global History. New York ; London : Routledge, 2006. Northrop, Douglas T. A Companion to World History. Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, , 2015.

  Olstein, Diego A. Thinking History Globally. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan, 2015. Osterhammel, Jürgen, and Niels P. Petersson. Globalization: A Short History. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2009.

  Osterhammel, Jürgen. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press, 2014.

  Sachsenmaier, Dominic. Global Perspectives on Global History: Theories and Approaches in a Connected World. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

  Subrahmanyam, Sanjay. One Asia, or Many? Reflections from connected history. Modern Asian Studies, 50(1), 2016, 5-43. The Cambridge World History (2015-).

  Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System. I-IV. Vol. 1., Capitalist Agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. New York 1974. Vol. 2., Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy. 1600-1750. New York 1980. Vol. 3., The second era of Great Expansion of the Capitalist World Economy. 1730-1840s. San Diego 1989. Vol. 4., Centrist Liberalism Triumphant. 1789–1914. Berkeley 2011.

  Wang, Gungwu. Global History and Migrations. Boulder: Taylor and Francis, 2018.

  Časopisy

  Asian Review of World

  Histories Journal of World History

  Global Food History

  Journal of Global History

  Global Environment: A Journal of History and Natural and Social Sciences

  Zdroje

  The European Network in Universal and Global History (2002-). http://research.unileipzig.de/eniugh/

 • 17 February - 23 February

  Úvod : Velké dějiny, světové dějiny, globální dějiny, dějiny civilizací – konceptualizace „univerzálních“ dějin. Mezi filosofií dějin a historiografií

  • 24 February - 1 March

   Globální dějiny jako transnacionální dějiny globalizace

   více viz : http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2019/5/

  • 2 March - 8 March

   Velké a environmentální dějiny, dějiny udržitelného růstu, antropocén

   PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA - jsem na konferenci

   • 9 March - 15 March

    Globální ekonomické dějiny : Sever, Jih a kapitalismus

    • 16 March - 22 March

     Raně moderní kontakty a kolonizace. Obnovení globální jednoty

     • 23 March - 29 March

      Říše a imperialismus

      PŘECHÁZÍME NA STRIKTNĚ ONLINE REŽIM (za zpoždění se omlouvám)

      Metoda - zde budou zveřejňovány texty a úkoly. Prosím o spolupráci a plnění zadaných věcí. Není cílem Vás zahltit. Zároveň se tím i poněkud mění program a forma kurzu - ZAMĚŘÍME SE VÍCE NA ZPRACOVÁNÍ PRÁCE. S každým z vás budu chtít konzultovat připravovaný text - téma, zdroje, obsah, metodu.

      Téma by mělo (nemusí) sopuviset s vaší DP a může být jak teoretické, tak empirické (i.e. možnosti a limity aplikace globální perspektivy na dané téma či dané téma optikou globálních dějin)

      Promýšlím přechod na MS TEAMS, ale vyžaduje to čas.

      PRVNÍ ÚKOL - všichni si přečtěte přiložený úvod z knihy CA Baylyho a vymyslete si rámcově téma, o jakém byste chtěli psát. Napiště anotaci v rozsahu 300 slov, která bude obsahovat OTÁZKU, METODU a ZDROJE (tedy na co chcete textem odpovědět, jaká data k tomu využijete a jak) a bude formulována v intencích "globálních dějin."

      Nahrajte přes moodle do příštáho úterý.

     • 30 March - 5 April

      Globální věda

      • 6 April - 12 April

       Infrastrukturní integrace - časoprostorové smršťování světa

       • 13 April - 19 April

        Migrace a mobilita

        • 20 April - 26 April

         Globální města a globální sítě

         • 27 April - 3 May

          Globální komunita, internacionalismus, nacionalismus a moderní národní stát

          Zdravím,

          omlouvám se, že jsem Vás nechal bez dozoru zvlčit. V souvislosti s úmrtím paní profesorky Klusákové bvylo třeba řešit velké množství věcí, které nesnesly odkladu, nebyly v mém časovém plánu a vyžadovaly vzhledem k okolnostem více času. 

          Navrhuji následující řešení semestru - rozvineme vaše práce na základě individuálních konzultací a duiskuse literatury. Během tohoto týdne dostanete ode mne okomentované anotace s odkazy na literaturu. Na příští týden dostanete krátký úkol (napsat do středy 6/5 ) krátkou diskusi/porovnání  dvou textů k vašemu tématu.

          V týdnu 7/5-14/5 budiou probíhat individuální konzultace k vašim pracem.

          Zároveň budu sem na moodle postupně umísťovat četbu k jednotlivýmn tématům.

          • 4 May - 10 May

           Glokalismus : mikrohistorie a globální dějiny

           • 11 May - 17 May

            Světové kulturní dědictví ?