Topic outline

 • General

 • Program kurzu

  Cílem kurzu je dovyrovant vstupní úroveň studentů před kurzem ve 3.semsetru navazujícího studia, či obohatit poznání u studentů z jiných oborů.

  Z těchto důvodů, jak je v sylabech na sisu uvedeno, že část obsahu  kurzu vámi ovlivnitelná.

  Proto si prostudujte v sisu možné tématické okruhy a zvažte, co potřebujete doplnit.

  Svoji volbu mi napište ještě před zahájením kurzu.

  Děkuji

  Kaslová

 • Pojmotvorný proces u abstrakt

  1) Navážeme na pojmotvorný proce v geometrii (ZS) a ukážeme možné postupy v rozvíjení pojmu číslo.

  2) Doporučuji pročíst příslušné kapitoly v publikaci Předmatematické činnosti  RAABE (vše o kvantitě).

  3) Na první seminář si s sebou vezměte libovolný pracovní list určený pro mateřské školy se zaměřením na číslo, nebo časopis s takovými stránkami.

  4) Projděte si vlastní (či na webu cizí) ŠVP se zaměřením na předmatematickou gramotnost.

  5) Využijte přílohy k pochopení rolí čísla, kde si můžete ověřit, zda jste role pochopili.

  Dotazy ke všem těmto okruhům uložte na Moodle vedle prostudované literatury (autor, publikace, srana) buď dotazy, nebo poznámky.

 • METODY řešení I

  1) V kurzu Vybrané kapitoly jsme probrali některé z metod řešení jako je třídění úplné a redukované (zde shrneme), metodu vyučovací a metodu výběru.

  V příloze si vyzkoušejte, v čem je rozdíl mezi těmito metodami řešení.

  2) Popište rozdíly mezi: a) třídění; b) strom třídění; c) strom řešení.

  3) Co je podmínkou nutnou pro to, abyste kterýkoli z procesů v bodě 2 mohli zahájit?

  Porovnejte s dostupnými didaktickými materiály pro mateřské školy.

  4) Zkoumejte vlastnosti a) u stromu třídění, b) stromu řešení.

  Zvažujte, které z nich je po určité zkušenosti dítě mateřské školy po svém identifikovat.

 • STRATEGIE řešení problémů ve stolních hrách

  VYsvětlení pojmů:

  STRATEGIE je volba kroků (rozodnutí), která z pohledu řešitele minimalizují praděpodobnost prohry; rozhodnutí stojí pouze na logické struktuře pravidel, zvažování možností; u dětí předvídání zpravidla jednoho kroku dopředu; úsilí o shrnutí zkušeností, podle čeho se pozná,kdo vyhraje/prohraje ještě před koncem hry (u dospělého pak vymezujeme strategii striktněji).

  TAKTIKA vychází z pozorování spoluhráčů, z analýzy jejich chování, které může se hrou souviset, avšak není součástí hry, respektive pravidly hry.

  VYpište, za jakých předpokladů se může jednoduchá (ne nutně optimální) strategie či taktika zrodit.

  VYpište na základě vlastního pozorování dětí při hře s pravidly, podle čeho to poznáte, že se jedná o strategii nebo taktiku.

  1) Pročtěte si praktickou část bakalářké práce K. Bendové nebo V. Čtvrtníkové (první je zaměřena na mnou upravenou hru NIM 10/1,2 a druhá na hru Goblíc jedlíci.

  2)  VYzkoušejte libovolnou z nich nejméně 6x (třeba na třech dvojicích dětí) a ozorujte, kdy dochází k první tvorbě strategie.

 • PŘIŘAZOVÁNÍ - DRUHY - CÍL - PROSTŘEDEK

  1) ROZLIŠUJEME PŘIŘAZOVÁNÍ: A) PROSTÉ ZOBRAZENÍ (pro mozek nejjednodušší); b) ZOBRAZENÍ;  c) PŘIŘAZENÍ V UŽŠÍM SLOVA SMYSLU (nejobtížnější, inverzní k b).

  Prostudujte v knížce Přeedmatematické činnosti.

  2) Pokud je přiřazení cílem, stojí ve většině případů na znalostech,.

  Někdy tomu tak není: pokud není součástí vyučovacího procesu (to je pes - ukážeme na psa a přiřadíme mu my dospělí slovo jako označení; dítě reprodukuje, onopřiřazení je pouhou součástí repetice, není to proces, který by dítě spontánně a vědomě užilo).

  3) Přiřazení může být jen součástí složitějšího myšlenkového postupu v rámci metody řešení, komunikace;  např. u třídění dítě objekty s využitím zadaného vztahu porovnává a pak zařazuje do tříd rozkladu, což je vlastně přiřazování. Víte, který druh?

  4) Najděte v didaktických materiálech takové aktivity, ve kterých je přiřazování:

  a) nástrojem řešení (cvičí se v přiřazování; je tedy cílem);

  b) součástí další metody řešení kromě třídění.

 • VOLITELNÉ TÉMA 1

  MATERIÁLY DOPLNÍM NA PRVNÍM SEMINÁŘI

 • VOLITELNÉ TÉMA 2

  MATERIÁLY BUDOU DOPLNĚNY NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED DRUHÝM SEMINÁŘEM

 • Metody řešení II

  UVAŽOVÁNÍ

  USUZOVÁNÍ

  USPOŘÁDÁNÍ

  A DALŠÍ DLE VÝBĚRU

  • Identifikujte matody řešení problémů v následujících hrách a odešlte před seminářem:

   1) Člověče, nezlob se

   2) Černý Petr

   3) Omalovánky /domalovánky

   4)Identifikační hra ano-ne // hra na hádání: Mlsná kozo, pojď na zelí

 • Číslo a diagnostické a rozvíjející aktivity

  • Číslo v roli počtu (do 5) není u všech dětí rozvinuto  stejně  kvalitně.

   Na základě doporučené literatury sestavte sérii vámi navržených aktivit, ve kterých byste si ověřili, jak dalece je pojem číslo v této roli rozvinut a v čem jsou rezervy tohoto rozvoje. Svůj návrh vložte do Mooodlu.

   Můžete se k návrhům ostatních vyjádřit na diskusním fóru.

 • Aktivity a jejich analýza

  Přineste si hračky a budeme s nimi pracovat, objevovat, které aktivity rozvíjejí pro matematiku:

  a) schopnosti

  b) jazyk

  c) pojmy

  d) metody řešení

  Zvlášť se zaměříme na závislost obtížnosti aktivity na:

  a) velikosti a charakteru hračky

  b) podmínce, kterou dítě musí respektovat

  c) na užití metody řešení

  d) na jazyce doprovázejícím hru

  ANALÝZA VIDEOZÁZNAMU

  • Videozáznam bude aktuálně vložen.

   Na něm sledujte:

   co                                                       DĚLÁ

   kdo

   jakým způsobem

   jak a v jakém prostoru se orientuje

   jak dlouho

   s jakým efektem

   s jakým zápalem/radostí  

   jak dalece samostatně

   zda a jak k tomu potřebuje komunikovat

   zda užívá korekční procesy

 • ZÁPIS DÍTĚTE DO ŠKOLY A ZRALOST PRO ŠM

  1) Pročtěte si v literatuře (nap. sborník Dvadny s didaktikou matematiky 2015 na stránkách JŠMF SUMA), co je dle těchto zdrojů významné, aby dítě zvládalo při vstupu do školy tak, aby mohlo relativně bez obtíží zvládat školní atematiku v 1. r. ZŠ.

  https://suma.jcmf.cz/materiály-pro-učitele/sborníky-z-konferencí

  2) Udělejte sami návrh toho, na co byste se z předmatematické gramotnosti dětí ptali, jak byste volbu zdůvodnili a co by vám reakce dětí mohly vypovídat.

  • 1) Pokud byste mohli změnit současné pojetí zápisu dítěte do školy, v čem a proč?

   2) Navrhněte, jak by bylo možné zjišťovat úroveň rovoje dětí v jejich připravenosti na školní matematiku?

   Práce pro jednotlivce nebo skupiny vložte do Moodlu, sdílejte a argumentujte.

 • Shrnutí, opakování

  • Vypište různé aktivity a jejich charakteristiku tak, aby bylo zřejmé, pro co vše z PMG lze využít v mateřské škole následující materiál:

   a) papír - bílý, barevný, kombinaci

   b) kartony, krabice

   c) kostky

   d) obruče

   e) stuhy, švihladla, tkaničky

   f) korálky s podložkou, s provázkem

   g) počitadlo

   h) lampu, baterku

   i) kameny, kaštany, listy, žaludy

   j) vybavení dětské kuchyňky včetně houbiče a drátěnek na nádobí

   k) žíněnku

   l) balicí papír, krepový papír

   m) kolíčky na prádlo

   n) kuželky

   o) modelínu, modurit, vizovické těsto, plastelínu

   p) Lego, Kaplu

   q) drátky

   r) Megaforms

   s) dalekohled, lupu, kukátko

   t) krasdohled, zrcátko klasické i deformované

   u) fotografický aparát, tablet

   v) plechovky, krabičky, krabice od bot

   x) koberečky, polštářky, deky

   y) petláhve, plastové umyvadlo, košík

   z) rovnoramennou váhu, ramínka od šatů