hry a úvod do metod řešení

Opened: Wednesday, 26 February 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 4 March 2020, 12:00 AM

Identifikujte matody řešení problémů v následujících hrách a odešlte před seminářem:

1) Člověče, nezlob se

2) Černý Petr

3) Omalovánky /domalovánky

4)Identifikační hra ano-ne // hra na hádání: Mlsná kozo, pojď na zelí