pojetí zápisu dítěte do ZŠ

Opened: Wednesday, 26 February 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 4 March 2020, 12:00 AM

1) Pokud byste mohli změnit současné pojetí zápisu dítěte do školy, v čem a proč?

2) Navrhněte, jak by bylo možné zjišťovat úroveň rovoje dětí v jejich připravenosti na školní matematiku?

Práce pro jednotlivce nebo skupiny vložte do Moodlu, sdílejte a argumentujte.