Přirozené číslo v roli počtu

Opened: Wednesday, 26 February 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 4 March 2020, 12:00 AM

Číslo v roli počtu (do 5) není u všech dětí rozvinuto  stejně  kvalitně.

Na základě doporučené literatury sestavte sérii vámi navržených aktivit, ve kterých byste si ověřili, jak dalece je pojem číslo v této roli rozvinut a v čem jsou rezervy tohoto rozvoje. Svůj návrh vložte do Mooodlu.

Můžete se k návrhům ostatních vyjádřit na diskusním fóru.