Topic outline

 • General

  V tomto předmětu se seznámíte s problematikou stresu, s jeho pozitivními a negativními efekty, s psychickými a fyzickými projevy stresu a s možnostmi, jak se nadměrnému stresu bránit. Zaměření předmětu bude pokrývat různé zdroje stresu, včetně studijního a pracovního. Předmět vám poskytne teoretické poznatky týkající se stresu a jeho zvládání, ale také příležitost k praktickým aktivitám, které vedou k uvědomění si vlastního stresu a nácviku efektivních copingových strategií.

  Předmět je tvořen třemi tematickými bloky poskytujícími teoretické poznatky ke klíčovým oblastem, k nimž jsou navázány tři prakticky orientované bloky.

  Témata teoretické části: 1. Stres, pozitivní a negativní efekty stresu, projevy stresu; 2. Stresory, specifika pracovního a studijního stresu; 3. Copingové strategie, pozitivní a negativní copingové strategie

  Témata sebezkušenostní části: 1. Osobní profil stresorů: Co mě stresuje?; 2. Osobní profil copingových strategií: Jak reaguji na stres?; 3. Posilování pozitivních copingových strategií.

  V rámci předmětu budeme žádat, abyste četli doporučenou literaturu a plnili připravené úkoly podle daného harmonogramu tak, aby přímá setkání na seminářích mohla být věnována reflexím sebezkušenostních aktivit a diskusím teoreticko-empirických publikací. Přesný harmonogram bude určen vždy pro jednotlivé semestry.

  Doufáme, že pro vás kurz bude zajímavou zkušeností a příležitostí k osobnímu i profesnímu rozvoji.

 • Stres, pozitivní a negativní efekty stresu, projevy stresu

 • Stresory, specifika pracovního a studijního stresu

 • Copingové strategie, pozitivní a negativní copingové strategie

 • Osobní profil stresorů: Co mě stresuje?

  Blok odpovídá na tyto otázky?

  Které konkrétní zdroje ve Vás osobně vyvolávají stres?
  Za jakých okolností se působení zdrojů mění - tj. stres ve Vás nevyvolají?
  Odkud přijímáte energii? Kde energii vydáváte? Panuje mezi příjmem a výdejem energie rovnováha? 

  Zdroje:

  Večeřová-Procházková, A., & Honzák, R. (2008). Stres, eustres a distres. Interní medicína pro praxi, 10(4), 188-192.
  Geisselhart, R. R., & Hofmann-Burkart, C. (2006). Zvítězte nad stresem. Praha: Grada.
  Praško, J. (2003). Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha: Grada.
  Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

 • Osobní profil copingových strategií: Jak reaguji na stres?

  Blok odpovídá na tyto otázky?

  Jak Vy reagujete na krátkodobý a na dlouhodobý stres?
  Které konkrétní copingové strategie máte tendenci využívat?
  Liší se Vámi používáné copingové strategie v soukromém a pracovním životě?

  Zdroje:

  Večeřová-Procházková, A., & Honzák, R. (2008). Stres, eustres a distres. Interní medicína pro praxi, 10(4), 188-192.
  Geisselhart, R. R., & Hofmann-Burkart, C. (2006). Zvítězte nad stresem. Praha: Grada.
  Praško, J. (2003). Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha: Grada.
  Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

 • Posilování pozitivních copingových strategií

  Blok odpovídá na tyto otázky?

  Co mohu dělat pro to, abych využíval/a pozitivníá copingové strategie a snižoval/a svůj negativní stres?
  Jak nastavit rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie?
  Jaké životní pilíře posilovat?
  Jak relaxovat? Co je to mindfulness?
  Je užitečný zdravý životní styl?
  Jak pomáhá sociální opora?

  Zdroje:

  Kraska-Lüdecke, K. (2007). Nejlepší techniky proti stresu. Grada Publishing as.
  Večeřová-Procházková, A., & Honzák, R. (2008). Stres, eustres a distres. Interní medicína pro praxi, 10(4), 188-192.
  Geisselhart, R. R., & Hofmann-Burkart, C. (2006). Zvítězte nad stresem. Praha: Grada.
  Praško, J. (2003). Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha: Grada.
  Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.