Topic outline

 • Úvod a formální požadavky

  ÚTERÝ (prezenční):

  Topic: AIS520001 Informační systémy v podnikové praxi
  Time: Feb 16, 2021 03:50 PM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/98894568216?pwd=dUhLY1N3K0ZsODE4WVVFY1dOaG9MQT09

  Meeting ID: 988 9456 8216
  Passcode: 147887

  PÁTEK (kombinované)

  Topic: AIS520001 Informační systémy v podnikové praxi - kombinované
  Time: This is a recurring meeting Meet anytime

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/91614316248?pwd=NTh6d3llZjIxZWxsTDNJUXhkcFhQUT09

  Meeting ID: 916 1431 6248
  Passcode: 467314

 • Architektura ERP

 • Seminární práce

  Vyberte si jedno z následujících témat:

  1) Porovnání 5 ERP systémů

  - Vyberte si min. 5 ERP systémů a porovnejte je dle minimálně 5 kritérií.
  Příklad vhodných kritérií:
  - typ společnosti, pro který je systém určený (výrobní sektor, sektor služeb služby,...),
  - druh odvětví nebo oboru,
  - velikost společnosti, pro kterou je systém vhodný, počet uživatelů (velká organizace, SME, ...),
  - cena (pořizovací, provozní),
  - provozování (v cloudu, na vlastní serveru)
  - apod.

  Výstup: dokument (text, případně s tabulkami), formát .doc, .pdf

  2) UML model vybraného procesního modelu organizace

  - pomocí UML nakreslete model procesu (např. v www.draw.io)
  - model s min. 20 činnostmi/datovými objekty, plus toky mezi nimi
  - pokud je to adekvátní, zachyťe role (swimlanes) a artefakty (datové objekty, popisky apod.)

  Výstup: model, formát .drawio, .pdf, .jpg, .bmp

  3) Architektonický model

  - pomocí ArchiMate nakreslete architektonický model, https://www.archimatetool.com/download/
  - model s min. 20 elementy/objekty
  - na 3 úrovních pohledů (strategie, procesy, aplikace, technologie, motivace nebo implementace&migrace)

  Výstup: model, formát .archimate, .pdf, .jpg, .bmp

  Odevzdání: prostřednictvím Moodle

  Termín: nejpozději 24 hod. před zkouškou

 • Závěrečný test

  Tematické okruhy:

  Globalizace
  Vysvětlete globalizační trendy ve společnosti
  Popište změny podnikového paradigmatu

  ERP
  Popište globální a dílčí architektury IS/ICT podniku
  Vysvětlete princip třívrstvé architektury
  Popište historický vývoj ERP
  Uveďte příklady, funkcionality a uživatele IS pro operativní řízení a provoz (TPS)
  Uveďte příklady, funkcionality a uživatele IS pro taktické řízení (MIS)
  Uveďte příklady, funkcionality a uživatele IS pro strategické řízení (EIS)
  Uveďte příklady, funkcionality a uživatele IS na podporu kancelářských a týmových prací (OIS)
  Popište funkční moduly ERP

  UML a procesní modelování
  Co je UML a k čemu se používá?
  Jaká druhy diagramů UML používá?
  Schopnost aplikace/použití UML na popis zadaného procesu.

  CRM
  Co znamená pojem CRM a jeké jsou jeho hlavní cíle? Jaké jsou přínosy pro zákazníka?
  Uveďte používanou kategorizaci CRM a popište co jednotlivé kategorie charakterizuje.
  Uveďte příklady CRM systémů a uveďte trendy CRM.

  Big Data
  Vysvětlete pojem big data, jaké jsou hlavní charakteristiky a využití.

  ITIL
  Popište hlavní pohled na IS/ICT organizace a vnější faktory z pohledu ITIL metodiky.
  Vysvětlete Service value system a Guiding principles z pohledu ITIL.
  Vysvětlete Service Value chain a Continual model improvement z pohledu ITIL.
  Vysvětlete ITIL Practices - Change control +Incident mng + Problem mng.
  Vysvětlete ITIL Practices - Service desk + Service Level mng + Service request mng.
  Vysvětlete ITIL Practices - Deployment mng + Infrastructure&platforn mng. + SW development mng.

  eGovernment
  Východiska, předpokládané přínosy e-governmentu.
  Uveďte legislativu upravující e-government v ČR.
  Vysvětlete architektonické principy e-governmentu (v souladu s TOGAF).
  Vysvětlete hlavní služby e-governmnetu v ČR (eIDAS, CzechPoint, základní registry, eGON...).
  Vysvětlete právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR).
  Vysvětlete pojem referenčního rozhraní mezi ISVS.