Topic outline

 • Původní obyvatelé severní Evropy a Grónska

   ZS 2013

  výuka začíná od 8. října úterý 17.30 – 19.00,

  FF UK nám. J. Palacha, Oddělení Skandinavistiky, 3. patro, místnost 319

  Volitelný kurz tvoří cyklus přednášek o původních obyvatelích severní Evropy a Grónska. Přednášky představí jednotlivá témata z politických a sociálních dějin, literatury a kultury původních národů, především sámského a grónského etnika. Přednášky povedou čeští vyučující PhDr. Vendula Hingarová, PhD. a PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka. V jednání jsou zahraniční hosté. Kurz je zacílený na studenty skandinavistiky, finštiny, etnologie. Je otevřen jako volitelný kurz všem studentům UK.

 • 1. (8/10) Úvodní hodina: Původní obyvatelé Severu

 • ZMĚNA V PROGRAMU

  2. (15/10) Přístup k původním obyvatelům: politická, kulturní a jazyková práva

    Gróňané – historie a kultura

  Z důvodu nemoci V. Hingarové, budeednáška Přístup k původním obyvatelům: politická, kulturní a jazyková práva esunuta na jindy. Budeednášet Z. Lyčka a začne první přednáškou z gronského bloku. (Četba zůstává stejná dle plánu.)

  četba na přednášku:

  - 3 časopisecké populárněvědné články k původním obyvatelům Arktidy (můžete čerpat z internetu, z česky psaných textů – viz seznam literatury v sylabu či v knize Sámové, jazyk, literatura a společnost)

  - Lyčka, Zdeněk: Grónsko na prahu nové éry, in: Mezinárodní politika 08/2008, str. 12-16

 • 3. (22/10) Přístup k původním obyvatelům: politická, kulturní a jazyková práva

  V druhé části přednášky bude promítán americký film Nanook.

  .

  četba na přednášku:

  Jensen, Ole G.: Střípky grónské kultury, Triton, Praha 2010, 79 s.

  .

  Podívejte se na krátký dokument o emancipaci norských Sámů:

  - From Norwegianisation to Sami movement - Recent history

 • 4. (29/10) Grónské mýty a pověsti, Knud Rasmussen (host z Grónska: Hivshu)

  četba na přednášku:

  Rasmussen, Knud: Grónské mýty a pověsti, Argo, Praha 2007, 306 s.

         - Úvod (8 s.), kap. Inuitská mytologie a Představy o životě (s. 239 – 296),

          - mýty a pověsti v rozsahu min. 100 s.)

 • 5. (5/11) Grónština (kalaallisut) a kanadský inuktitut – nejtěžší jazyky na světě

  četba na přednášku:

  Pelly, David F.: Inuktitut – A Remarkable Heritage, un Uncertain Future; in: Above & Beyond, Canada‘s Arctic Journal, May/June 2006, s. 29-33

 • 6. (12/11) Klimatické, geopolitické a bezpečnostní souvislosti budoucího vývoje v Arktidě

  četba na přednášku:

  Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích pro zájmy ČR. Vědecký projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, 2010 Zkrácená verze. T. Hořejšová, B. Janský, V. Hingarová, Jan Šír. Dostupné na stránkách MZV, celá verze projektu v knihovně MZV

 • 7. (19/11) Grónská samospráva; zahraniční host

  Tove Søvndahl Gant- vedoucí Grónského zastoupení v Kodani

  přednáška v angličtině: Greenland - A Self-governed Country in the Arctic

  četba na přednášku: Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011-2020, Copenhagen, Nuuk, Tórshavn 2011, 60 s.

 • 8. (26/11) Expedice do Grónska a kultura grónské mládeže; host z Dánska – Jakub M. Christensen,

  Jakub M. Christensen, dvě přednášky v angličtině:

  Denmark-Expedition to North-East Greenland 1906-1908 and Greenlands connection to Denmark; - Arctic HipHop (rap/graffiti/breakdance): origins & present day cross-culture

  četba na přednášku:

  Rasmussen, Knud: Cesta bílým tichem, Orbis, Praha 1965, 204 s. - úvod a doslov

  Thisted, Kirsten + Langgård, Karen: From Oral Tradition to Rap - prolistovat

  Trondhjem, Jørgen: 100 Years of Greenlandic Art, Turbine 2011, 135 s. - prolistovat

 • 9. (3/12) Sámové – historie

  četba na přednášku:

  - prozkoumat stránky: www.galdu.org

  - Minde, Henrik: Assimilation of the Sámi – Implementation and Consequenses. In: Gáldu Čála, Journal of Indigenous Rights No: 3/ 2005

  - Kvist, Roger, Swedish Saami policy 1550-1990. In Readings in Saami history, culture and language III. Umeå University.

  - Jernsletten. 2002. Development of a Sámi elite in Norden. In: K. Karppi & J. Érikson (eds.) Conflict and cooperation in the North. Umeå University.

 • 10. (10/12) Současní Sámové – kulturní specifika, jazyková politika a postoje k menšinovým jazykům, revitalizace jazyka

  DOMÁCÍ  ÚKOL Z MINULÉ HODINY:

  z textů z minulé hodiny najít příklady: asimilace, segregace, integrace Sámů

  četba na přednášku:

  - Todal, Jon 2009 „On sociolingvistiscs in Sámi contexts“ IN Sámové, jazyk, literatura a společnost.

  - Hingarová 2009. Vitalita sámštiny napříč generacemi. IN Sámové, jazyk a společnost.

  - Šatava, Leoš 2001. Jazyk a identita etnických menšin : možnosti zachování a revitalizace. Praha: Cargo (vybrané kapitoly)

 • 11. (17/12) Součásné sámské jazyky a sámská literární tvorba

  Termín na odezvdání návrhu písemné práce. Instrukce dole  v sekci Referáty.

  .

  četba na přednášku: 3 odborné články a 4 ukázky beletrie:

  - Kovář, Michal 2009 „Stručný přehled rysů severosámské gramatiky“ IN Sámové, jazyk, literatura a společnost

  - Harald Gaski (2009) „Obrazy v textech. Stručný přehled starší a současné sámské literatury“ IN Hingarová – Hubáčková – Kovář : Sámové, jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec, Mervart.

  - Kovář, Michal 2006. Zpráva o sámské literatuře a jejích specifikách. In Suomi a my. Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Liberec, Technická univerzita v Liberci, s. 106–111

  úryvky beletrie: (viz Sámové, jazyk, literatura a společnost)

  Valkeapää, Nils-Aslak 1992: Dvě básně ze sbírky Beaivi, áhčažan. Přel. Markéta Hejkalová. Světová literatura 37, 4, s. 62–63

 • 12. (7/1) Sámský film a referáty

  Presentace referátů.Každý student v 5-10 minutách shrne cíl a téma PP, z čeho bude čerpat aj. Můžete si připravit i presentaci na počítači. Nutnost přinést si ji na flešce.

  NA KONCI HODINĚ BUDÉ 20 min znalostní test. V testu bude 20 otázek, 10 ze sámských a 10 z grónských reálií. Otázky budou vycházet z přednášek, textů povinné četby (viz sylabus).

   

 • Referáty a témata PP

  Highlighted

   Zadané referáty (k 10.12.2013.):

  Sápmi:

  Sámské artefakty ve sbírkách Náprstkova muzea v Praze  - Adéla Šímová
  Vzťah ľudí a zvierat v pôvodnom sámskom náboženstve - N. Fungáčová
  Sámské bubínky  Petra Kolláriková
  Revitalizace jazyka na příkladu sámštiny a dalších ohrožených jazyků - Martin Veľký
  Grónsko:

  Daniel Freitinger: Ochranovské misie v GL

  Kateřina Dudková: Informace o Grónsku v současném českém tisku nespecializujícím se na tuto oblast

  Daria Polishchuk: Původní významy grónských slov, přejaté výrazy z angličtiny a dánštiny, vlastní jména

  Barbora Truksová: Tetování u původních obyvatel

  Jan Hladík: Právo na lov v Arktidě a trvale udržitelný rozvoj

  Jana Michalíková: Strategie Dánského království pro oblast Arktidy v letech 2011-2020

  Anna Nedělčevová: Představení grónsko-dánského polárníka a spisovatele K. Rasmussena

  Anna Štanclová: Dánský experiment na grónských dětech

  POŽADAVKY k referátu a písemná práci:

  1) Téma referátu odevzdat do 17.12.  Název, abstrakt (do 500 znaků), bibliografie (minimálně 5 monografií/ odborných článků)

   - odevzdá se písemně vyučujícím (max 1 strana)

  Ref. přednesete na poslední lednové hodině – 5-10 minut ( shrnout cíle a teze práce, proč jsem si téma vybral/a, bibliografie, co mě zaujalo)

  2) PP odevzdat do  30.1.2014 (na Moodlu) ve verzi openoffice/word

  Do týdne dostanete vyjádření - většinou návrhy na doplnění/ dopracování (upravená práce se odevzdá do 7.2.2014 ve verzi openoffice/word a pdf)

  Kdo potřebuje atestaci dříve, nechť odevzdá práci před termínem.

  Práce budou pak nahrány na tutu stránku, abychom si je mohli všichni přěčíst a inspirovat se.

  .

  Normy pro psaní PP:

  - minimálně 6 NS (mimo bibliografie), velikost písma 12, řádkování 1,5, fond: Times, paginace.

  - abstakt v češtině a v angličtině (do 500 znaků) - za bibliografii

  - vnitřní dělení: úvod- nástin problematiky a cíl PP; hlavní část: představení problému s argumentací - citace aspon 5 citací (citujeme bud  myšlenku přímo do textu takto: (Hingarová 2009, s. 68), nebo citujeme text (pokud je to více než dva řádky, je citaci nutno dát na nový řádek v kurzívě a v uvozovkách a uvézt zdroj. Závěr: shrnutí PP a vize do budoucna, bibliografie: používejte citační normu dle publikace Sámové - jazyk kultura a společnost.)

  - poznámky pod čarou možné 

  - doporučeno dělení do kapitol - podkapitol

  - nechte si text kriticky přečíst a opravit jazyk a stylistiku od kolegy/ně