Topic outline

 • General

  Předmět Projekt sociálního podniku seznamuje s definováním sociálního podniku jako soukromého subjektu, kterým může být nestátní nezisková organizace, družstvo nebo podnikatel i obchodní společnost. Studující budou rozumět tomu, jak je důležitý integrační sociální podnik, jak se pracuje se zaměstnanci, kde sociální podnik může získat finance a jak komunikuje na veřejnosti. Součástí seminářů je setkání se sociálními podnikateli a exkurze do sociálního podniku.

  garant předmětu:

  Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

  Požadavky na zakončení:

  A. Aktivní účast na seminářích a na exkurzi.

  B. Vypracování a představení (na posledních seminářích) projektu sociálního podniku. • Evropské fondy, OP Zaměstnanost Plus, Výzva č. 024

 • Prezentace ze seminářů LS 2024