Topic outline

 • Úvod

  Kurz se zabývá problematikou voleb výtvarných médií v mateřské škole.

 • Členění výtvarných médií

  Výtvarná média plošná, prostorová, časoprostorová, důvody členění,

 • Autorství díla; akce provedené v médiu a definitivnost

  Zkoumání problematiky autorství díla v kontextu MŠ. Otázky vhodnosti výtvarných médií k různým typům výtvarných úkolů.

 • Typy tvorby

  Ve skupině tří porovnejte svoje nálezy
  2c ad 1a: prohlédněte si svoje dětské výtvarné práce. Je v nich rovnoměrně zastoupený každý z "tradičních" typů tvorby, tedy plošná (kresba nebo malba) - prostorová (plastika a skulptura nebo konstrukce) - případně časoprostorová tvorba? Řekly byste o sobě, že v tuto chvíli patříte k nějakému z těchto typů tvorby více, než k jinému? Diskutujte ve skupině tří, jak jste dospěli ke svému soudu.