místo k nahrání úkolu "typologie tvorby"

Ve skupině tří porovnejte svoje nálezy
2c ad 1a: prohlédněte si svoje dětské výtvarné práce. Je v nich rovnoměrně zastoupený každý z "tradičních" typů tvorby, tedy plošná (kresba nebo malba) - prostorová (plastika a skulptura nebo konstrukce) - případně časoprostorová tvorba? Řekly byste o sobě, že v tuto chvíli patříte k nějakému z těchto typů tvorby více, než k jinému? Diskutujte ve skupině tří, jak jste dospěli ke svému soudu.