místo k nahrání úkolů "autorství díla"; "média s ohledem na definitivnost akcí"

2.a, identifikujte, na které vaší práci měla učitel/ka nebo vychovatel/ka největší podíl. Ve skupině tří uvažujte, jak se to projevilo
2. b ad 1a: identifikujte, která z použitých médií umožňovala "nedefinitivní" použití, t.j. bylo možné si s médiem hrát, rušit už realizované kroky, a které médium bylo naopak "definitivní", t.j. nebylo možné žádný krok rušit nebo opakovat.