Tvorba

Individuální práce:

1, Prohlédněte si lidskou postavu, uvažte, z jakých hlavních komponent se skládá, jak se k sobě mají - poměrem velikosti. Uvažte, jak by bylo možné postavu stylizovat do co nejjednodušších tvarů. Výsledek práce zaznamenejte v kresbě tužkou/fixou/perem (pracujte cca 20 min.)

2, Vytvořte model postavy z jednoduchých geometrických tvarů (30 min.)

Skupinová práce:

pošlete si ve trojicích geometrické stylizace (2,). Postupně vytvořte sekvenci 3 obrazů, které na sebe budou v dějové linii navazovat.