místo k nahrání úkolu "etapy tvorby"

1. a, shromážděte svoje výtvarné práce z různých etap svého života a okomentujte je s ohledem na použitá výtvarná média
1. b, ve trojicích sepište všechna použitá média