Тематический план

 • Общее

  Souborná zkouška Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (SVIP)

  UPOZORNĚNÍ

  Následující stránka se týká zkoušky SVIP pouze pro studenty zapsané do studia do roku 2017 (viz zde)

  Studenti zapsaní od roku 2018 skládají SVIP jako dílčí část státní závěrečné zkoušky - veškeré info v SIS: YBSS001.

  Obecné informace pro složení zkoušky SVIP

 • Тема 1

  SVIP písemná část

  Obecné informace a studijní materiály k písemné části SVIP
 • Тема 2

  Ústní část SVIP

  Informace a materiály k ústní části SVIP

 • Тема 3

  SVIP a Státní závěrečná zkouška

  POZOR: Od akademického roku 2013/14 platí, že pro STÁTNÍ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU se titulem myslí ucelený text, tzn. celá kniha, kapitola z kolektivní monografie nebo článek z odborného časopisu, nikoli pouze kapitola z monografie či několik stránek textu. Samozřejmě v souladu s vypsáním SZZ platí, že tituly vybíráte ze seznamu literatury ke SVIP. Pokud jste absolvovali starou verzi SVIP, můžete k SZZ vybrat texty z této verze.