Výběr témat SVIP

Ze čtyř oblastí - Antropologie (A), Sociologie (S), Ekonomie (E), Psychologie (P) si vyberte přesně 8 otázek tak, aby z každé oblasti byla zastoupena alespoň jedna otázka a nejpozději do konce přihlašování na termín zkoušky vložte podepsaný wordový soubor se seznamem vybraných otázek do této odevzdávárny. (Nově!) U každého tématu uveďte zároveň literaturu, kterou jste přečetli a podle níž jste si téma zpracovali (vedle doporučených textů zde mohou být i další tituly podle Vaši osobní volby).