Weekly outline

 • General

 • 26 September - 2 October

 • 3 October - 9 October

  Na základě přípravy, rozbor článku „Four Different Eating Lifestyles" na
  >> https://www.theodysseyonline.com/7-different-eating-lifestyles V úvodu kurzu byl přiložen vám již známý graf slohotvorných činitelů, k němuž se budeme vztahovat. Zjistěte si co nejvíc o výchozím médiu. Uvažte, jaká by mohla být cílová komunikační situace českého překladu, rozhlédněte se po českých novinách, časopisech, internetu. Připravte si odpověď na otázku, v čem by mohly být překladatelské problémy. Vyhledejte si neznámé výrazy. Přeložte zatím polovinu textu (do konce oddílu „Vegans"), pro českou komunikační situaci, kterou jste vymysleli.

 • 10 October - 16 October

  V hodině v tomto týdnu probereme vaše překlady zatím dvou-tří odstavců textu, který jsme si uvedli minule, v závislosti na vámi promyšlené komunikační situaci. Připravte si překlad ve Wordu, pokusíme se vaše překlady dohromady sdílet. Nezapomeňte na překlad názvu textu. Také nezapomeňte při vytváření české verze na to, že jsme zjistili stylovou nevyváženost výchozího "učednického" textu (mladí lidé si na stránkách Odyssey zkouší psaní). Ta by měla být transformována do české stylové PŘIROZENOSTI  v závislosti na cílové komunikační situaci. Funkce pro ni zůstává informační.

  Odkaz na nahrávky z této hodiny, které jsou na mém google disc:

  https://drive.google.com/drive/folders/1geyhSvh3s0-1cERfO2TCRkbsoTKct0VR?usp=sharing

 • 17 October - 23 October

  Do této hodiny je k odevzdání celý překlad textu "Four Different Eating Life Styles", s popsanou cílovou komunikační situací v záhlaví a s názvem. Z diskuse o textu v hodinách vyplynulo, že text je vadný stylově i informačně; zároveň ovšem pro první seznámení nabízí čtenáři krátkou informaci o 4 různých životosprávách a jejich komparaci. Při překladu se snažte docílit českou stylovou přirozenost pro vámi vybrané médium. Zjevné chyby podle vašich znalostí i průzkumu) opravujte, např. o větu o vejcích u veganů. Zároveň ovšem mějte na paměti, že v rámci těchto 4 směrů mohou existovat různé podskupiny, které si určují vlastní pravidla, tzn. že v překladovém textu můžete relativizovat, např přidávat zájmeno "některý". Tyto možnosti rovněž vyplynuly z diskusí v hodině. Zde další zdroj pro inspiraci: https://www.healthline.com/nutrition/vegan-vs-vegetarian#TOC_TITLE_HDR_2

  Pokud je někdo z vás přesvědčen, že text je absolutně nepřijatelný, najděte jiný v podobném rozsahu, který by informoval laiky ze široké veřejnosti alespoň o jednom či dvou aspektech této problematiky (ne nutně o všech čtyřech stylech.

  Část hodiny ještě budeme věnovat hovoru o dokončených překladech, vašich případných opravách, odpovědím na některé mé otázky. V další části hodiny se začneme zabývat dalším textem a jeho kontextem, obojí najdete zde v příloze. Pokud jde o recept, jedná se o "Seafood suprême". Přečtěte si je, připravte si analýzu, vyhledejte neznámé výrazy a promyslete již trochu jejich překlad.

  Eva Kalivodová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Eva Kalivodová's Zoom Meeting
  Time: Oct 22, 2020 12:30 PM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/91209506323?pwd=ZU93Q081Wm5NSklGeUxvOCtkVXRtQT09

  Meeting ID: 912 0950 6323
  Passcode: prekl1A

  --------------------

  Eva Kalivodová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Eva Kalivodová's Zoom Meeting
  Time: Oct 22, 2020 02:10 PM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/92268149369?pwd=VEVHRzRuS3pPUk5kOENmR1E3ZXBDUT09

  Meeting ID: 922 6814 9369
  Passcode: prekl1B

 • 24 October - 30 October

  Eva Kalivodová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Eva Kalivodová's Zoom Meeting
  Time: Oct 29, 2020 12:30 PM Prague Bratislava

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/94105600092?pwd=QmY1Z2hOcU9LWG83eGEvaG1YZU5wUT09

  Meeting ID: 941 0560 0092
  Passcode: prekla1A

  ---------------------

  Eva Kalivodová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Eva Kalivodová's Zoom Meeting
  Time: Oct 29, 2020 02:10 PM Prague Bratislava

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/98877778968?pwd=UlgrSEQvR2ZFWTU0WVptdHA3Y3FTUT09

  Meeting ID: 988 7777 8968
  Passcode: prekl1B

 • 31 October - 6 November

  1/ přečtěte si text, kterým se budeme zabývat v této hodině (téma jídlo posouváme do nového kontextu), a udělejte si rozbor podle grafu komunikačních situací:

  https://www.childinthecity.org/2020/09/14/families-hardest-hit-as-uk-food-bank-use-surges-during-lockdown/?gdpr=accept

  2/ Zamyslete se nad nově zadaným textem na základě níže přiloženého grafu Christiane Nordové (autorky knihy Text Analysis in Translation, 1991). Abyste mohli identifikovat skutečnosti převodu výchozího textu do cílového textu = překladu, je nutné opět hypoteticky přemýšlet o cílové komunikační situaci.

  ------

  Eva Kalivodová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Eva Kalivodová's Zoom Meeting
  Time: Nov 5, 2020 12:30 PM Prague Bratislava

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/94417661986?pwd=UE1KSXlpSElTdHVQbmM3Vi8zQm9EZz09

  Meeting ID: 944 1766 1986
  Passcode: prekl1A

  ------

  Eva Kalivodová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Eva Kalivodová's Zoom Meeting
  Time: Nov 5, 2020 02:10 PM Prague Bratislava

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/95695176558?pwd=LzhneG93bENmaE9xRnZ3dkd0L1hsUT09

  Meeting ID: 956 9517 6558
  Passcode: prekl1B

 • 7 November - 13 November

  Program z předminulého týdne je přesunut na tento týden.

  Pozvánka pro překlad A:

  Eva Kalivodová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Eva Kalivodová's Zoom Meeting
  Time: Nov 12, 2020 12:30 PM Prague Bratislava

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/99551040656?pwd=dXZNQ0dxdGNyd1BEM3c0OUJNb0ZoZz09

  Meeting ID: 995 5104 0656
  Passcode: 284872

  Pozvánka pro překlad B:

  Eva Kalivodová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Eva Kalivodová's Zoom Meeting
  Time: Nov 12, 2020 02:10 PM Prague Bratislava

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/97634741776?pwd=NGhHSG93b1VqUDg1WHlnckdFMU9nZz09

  Meeting ID: 976 3474 1776
  Passcode: 640736

 • 14 November - 20 November

  - Jak jsme si řekli v hodině, připravte si v počítači překlad níže přiloženého textu. Budeme skupinově sdílet. Ohledně komunikační cílové situace přijměte buď můj návrh (objednávka překladu klíčových pasáží - žluté - z neziskového sektoru), anebo vymyslete cílovou situaci vlastní, s ústním popisem. Zachovejte v překladu žluté pasáže a jejich styl; v modrých pasážích zvažujte explicitaci hlavně ve formě vnitřních vysvětlivek pro české recipienty. Připojujte případně doušky (mimo hlavní text) o výchozím vysilateli, o časově proměněné situaci v Británii vzhledem k polovině listopadu; o srovnání s českou situací. 

  - Přečtěte si z knihy Nordové (viz níže) oddíl 2 - až po 2.2.2., o skoposu - k diskusi v hodině.

  ----------------

  Překlad A:

  Eva Kalivodová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Eva Kalivodová's Zoom Meeting
  Time: Nov 19, 2020 12:30 PM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/92271445505?pwd=UWZYcnhOVWtKTkplUGNGQ3FvaWUxQT09

  Meeting ID: 922 7144 5505
  Passcode: 289331

  -----------------------

  Překlad B:

  Eva Kalivodová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Eva Kalivodová's Zoom Meeting
  Time: Nov 19, 2020 02:10 PM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/95621101663?pwd=WUlJSXdwUFpFU1l5eXlJZlBnSThXdz09

  Meeting ID: 956 2110 1663
  Passcode: 850950

   

 • 21 November - 27 November

  Jak jsme si řekli v hodinách v předešlých dvou týdnech, je třeba přeložit aktuální text o britských potravinových bankách (viz výše) pro cílovou komunikační situaci - pro nejasnosti jsem určila (s omluvou za direktivitu) hypotetický překlad zadaný českou neziskovou organizací - viz týden výše. Je třeba udělat proto průzkum kvůli jiným (menším) presupozicím českého čtenáře, který nezná přesně britské prostředí (modré pasáže textu); je třeba mu to vysvětlit vnitřními vysvětlivkami a hlavně v tomto případě "vnějšími", tj. poznámkami pod čarou. Tyto poznámky by měly zahrnovat i vývoj od poloviny září doteď - změny. Při překládání obecně musí překladatel dělat svůj vlastní výzkum tématu vzhledem k výchozí a cílové komunikační situaci (změny skoposu, viz Nordová). Některé zdroje pro výzkum přikládám níže, ale je to dál hodně na vás jako překladatelích. Některé vaše výzkumy v předešlé hodině byly bezvadné. 

  Tentativně - v doušce připojit srovnání s českou situací.

  Pro finální verze překladů se prosím v následujícím týdnu rozdělte na skupiny, které vytvoří finální skupinový překlad. Zkusíte si přitom diskusi o nejlepší verzi, která je vždy výsledkem nějakých kompromisů a dohod mezi překladateli a redaktorem. Zvolte si třeba koordinátora skupiny, který dá dohromady text z vašich verzí, pak vás to nechá komentovat a finalizuje - v první skupině to může být všech 5 lidí; v druhé skupině utvořte skupiny po 4-5 lidech. K tomu účelu vám posílám do mailu kontakty na další lidi v ročníku. Překlady každé jedné skupiny prosím připravte k prezentaci, s prezentovaným vysvětleními řešení, v hodině. Snad to bude zajímavější než pracovat individuálně a zároveň to bude průprava na diskusi o překladu, která vás v praxi nemine.

  Zároveň si na příští hodinu alespoň přečtěte a uvědomte nový text, s nímž budeme pracovat - viz níže.

  ----

  Návrh na náhradní hodinu, pro obě spojené skupiny: pá 4. 12. kdykoli; út 8. 12. dopol.; středa 9. 12. odpol. - využijte prosím vzájemných kontaktů, abyste se dohodli, jestli náhradní hodinu chcete. Beru, i když jí chtít nebudete, bez problémů. Třeba tabulka doodle by pomohla. ALE NEJLÉPE: ODPOVĚZTE DO ANKETY NÍŽE V TOMTO TÝDNU.

 • 28 November - 4 December

  v této hodině se budeme zabývat textem "The Patterns of Eating", budeme zároveň využívat model rozboru Nordové (i jej dále kontrastovat s modelem české funkční stylistiky):

  1/ přečtěte si z knihy Nordové kapitolu 3 až po 3.2 včetně, zkuste její model využít při rozboru našeho textu k překladu.

  2/ pokud jde o náš text, tak

  - věnujte pozornost odstavcům jako uceleným myšlenkově tematickým jednotkám textu, udělejte si pár poznámek v češtině, abyste mohli parafrázovat jejich obsah a argumentaci.

  - věnujte v jednotlivých odstavcích pozornost syntaxi (složitost souvětí/vět; podřadnost či souřadnost) a lexiku - jaká slovní zásoba a syntax se uplatňuje v závislosti na definování a popisování (definition - description; zdrojový materiál k těmto kompozicím je v příloze "English Reader). Pokračujte prostě v tom, co jsme začali v minulé hodině - ve skupině A udělány 2 odstavce, ve skupině B jeden odstavec. Používejte barevné zvýrazňování, poznámky/komentáře ve svých textech.

  POZOR! POKUD MÁTE ZÁJEM O TU NÁHRADNÍ HODINU, TAK HLASUJTE V ANKETĚ VÝŠE. jE VÁS 19 - POVAŽUJU ZA FÉROVÉ USPOŘÁDAT NÁHRADNÍ HODINU, POKUD SE VÁS SHODNE NA PÁTKU ASPOŇ 10. JINAK TO ASI NECHÁME PLAVAT:)

 • 5 December - 11 December

  Na tuto hodinu jste si měli připravit překlad 1 odstavce (případně u krátkých 2 odstavů) z textu "The Patterns of Eating", který jste vypracovali ve dvojicích. Připravte si konečnou verzi týmové práce ke sdílení.

 • 12 December - 18 December

 • 19 December - 25 December

 • 26 December - 1 January