Weekly outline

 • General

  Cílem kurzu je poskytnout nástroje pro analýzu a interpretaci literárních textů v ruském originále a českém překladu. Studenti jsou seznámeni s vybranými díly ruské literatury 19. století. Kurz vede studenty k porozumění tomu, jak se v jazyce díla odrážejí autorovy myšlenky a postoje i realita doby, kterou dílo zachycuje. V seminářích je věnován velký prostor zejména komparativní analýze, vyžadující samostatnou četbu zadaných děl (nebo jejich úryvků).

  Podmínky pro udělení ZÁPOČTU: min. 75% účast na výuce a aktivní práce v seminářích na základě předepsané četby.

  PROGRAM SEMINÁŘŮ

  1. PUŠKIN: Медный всадник

  2. PUŠKIN: Евгений Онегин

  3. GONČAROV: Обломов

  4. GOGOL: Мертвые души

  5. ČECHOV: Медведь, Лебединая песня, Анюта, Хамелеон

 • 10. října

 • 17. října: CELODENNÍ VÝSTRAŽNÁ STÁVKA FF UK namířená proti postupu vlády ČR ve věci financování VŠ

 • 24. října

 • 31. října

  • Přečtěte si Taťánin dopis Oněginovi v originále a několika českých překladech. Zachyťte hlavní posuny, kterých se čeští překladatelé podle vašeho mínění dopustili.

  • Přečtěte si část komentáře Vladimira Nabokova (původně psaného anglicky), který se týká Taťánina dopisu Oněginovi. Příslušná část začíná na s. 326 dole a končí na s. 333 uprostřed.

 • 7. listopadu: SPORTOVNÍ DĚKANSKÉ VOLNO

 • 13. - 17. listopadu: DĚKANSKÉ VOLNO: Týden humanitních věd 2023

 • 21. listopadu

  • Přečtěte si další úryvek z Oněgina v originále a čtyřech českých překladech.
  • Přečtěte si kapitolu "Román jako rozhovor" (s. 58-77) z knihy "Já píši Vám".

 • 28. listopadu

  • Přečtěte si vybrané úryvky z Gončarovova románu v originále a dvou českých překladech. V případě prvních dvou úryvků zachyťte hlavní posuny, kterých se čeští překladatelé podle vašeho mínění dopustili. Třetí úryvek analyzovat nemusíte (slouží pro dokreslení vztahu mezi Oblomovem a jeho přítelem Štolcem).

  • Podívejte se na film Nikity Michalkova (první i druhou část). Dole vpravo pod videem si můžete zapnout ruské titulky.

 • 5. prosince

  • Porovnejte dvě scény z Gončarovova románu s jejich nejnovějším českým překladem (z roku 2015). Další části románu přepsané v "handoutu" podrobněji rozebírat nebudeme: slouží k přiblížení postavy Oblomova a jeho vztahu s Andrejem Štolcem.  Zachyťte hlavní posuny, kterých se Dvořák podle vašeho mínění dopustil.

  • Podívejte se na video, v němž "Oblomova" interpretuje současný ruský spisovatel a publicista Dmitrij Bykov (roč. 1967).

  • PRO ZÁJEMCE O TÉMA: Stať Nikolaje Alexandroviče Dobroljubova (1836-1861) o společenském fenoménu "обломовщина".

 • 12. prosince

  • Přečtěte si vybrané úryvky z Gogolova románu v originále a dvou českých překladech (Karel Havlíček Borovský a Naděžda Slabihoudová).

  • Podívejte se na následující 2 zpracování MRTVÝCH DUŠÍ:

   1. RUSKÁ SERIÁLOVÁ DRAMATIZACE (1984) od začátku do 42:07: (1) ЧИЧИКОВ - МАНИЛОВ + (2) ЧИЧИКОВ - КОРОБОЧКА (k seriálu se dostanete rozkliknutím ikonky v záhlaví tohoto úkolu)

   2. ČESKÁ DIVADELNÍ DRAMATIZACE (2014) od začátku do 29:45: (a) ČIČIKOV - LÍBEZNICKÝ + (b) ČIČIKOV - SHÁNĚLKA

   Divadelní dramatizaci si můžete stáhnout zde:

   www.uschovna.cz/zasilka/NN2VIZL5U7K4P5P3-9I5

 • 19. prosince

  • Porovnejte překlad K. H. Borovského a N. Slabihoudové s nejnovějším překladem "Mrtvých duší" od Milana Dvořáka.

  • PRO ZÁJEMCE: Poslechněte si úryvek z Gogolových "Mrtvých duší" v překladu Naděždy Slabihoudové a v podání Karla Högera.

 • 2. ledna

  • Přečtěte si úryvek z jednoaktovky МЕДВЕДЬ od Antona Pavloviče Čechova (1860-1904) v originále a dvou českých překladech. Autorem prvního překladu je nejspíš Jan Werich (1905-1980), i když tuto skutečnost v žádném dostupném zdroji nelze dohledat.

  • Podívejte se na televizní zpracování Čechovovy jednoaktovky se Stellou Zázvorkovou a Janem Werichem v režii Martina Friče (z roku 1961).

  • Podívejte se na představení Čechovovy jednoaktovky МЕДВЕДЬ z roku 2005 s J. G. Charitonovovou a V. A. Nizovým v moskevském Malém divadle. Jednoaktovku naleznete v čase od 38:25.

 • 9. ledna