Bakalářský seminář - sociální politika (Mouralová, Angelovská) JSB031: Všichni účastníci

Filtry
Filtry

Téma 1 O kurzu a bakalářské práci

Téma 5 Teoretická východiska (konceptuální rámec, teorie, modely, hypotézy)

Téma 6 Metodologie a metody