DÚ č. 4 - Teorie

Opened: Tuesday, 8 November 2016, 12:00 AM
Due: Tuesday, 21 November 2017, 8:00 PM
Napište první verzi teoretického ukotvení své práce.
  1. Vymezte klíčové pojmy, s nimiž budete pracovat (existuje-li více pojetí, stručně představte i jiné a vysvětlete, proč volíte, jak volíte).
  2. Popište teoretický rámec své práce - buď převezměte nějaký existující koncept nebo vytvořte vlastní (např. schéma se vztahy mezi zkoumanými jevy - měly by korespondovat s klíčovými pojmy).
  3. Zpracujte přehled dosavadního stavu poznání zkoumaného fenoménu (kdo se tím zabýval v jakém kontextu, co podobného bylo zkoumáno, jaké existují blízké studie a s jakými závěry přišly - u nás i v zahraničí).
  4. Vyznačte nebo doplňte výzkumné otázky, které mají teoretický charakter, odkazují na teorie, bude je možné pomocí teorie zodpovídat a/nebo budete empirické výsledky konfrontovat s teorií (i velmi specifickou, např. závěry z jiného výzkumu).
Snažte se o souvislý text, který navazuje na vymezení tématu, cíle, otázky (rozšiřujte jeden dokument). Zpracujte alespoň 3 ze zadaných bodů. Ke zpracování využijte alespoň 5 zdrojů, alespoň 2 cizojazyčné.