Zpráva o pilotním výzkumu

Stručně napište, jak probíhal váš výzkum v terénu. Text - do 1 normostrany.

Pokud se vám v průběhu objevily problémy či otázky, které byste rádi s námi řešili, uveďte je do textu.