DÚ č. 5 - Data a metody

Opened: Monday, 13 November 2017, 12:00 AM
Due: Tuesday, 28 November 2017, 8:00 PM

Znovu zpracujte nebo rozšiřte metodologickou část projektu své BP. Pište do jednoho souboru s úvodem, cíli, vymezením, teorií...

1) Pokuste se určit výzkumný design, který volíte pro svou BP. Zdůvodněte tuto volbu. (Pokud umíte, popište i obecné metodologické uchopení, zvolenou  optiku).

2) Podrobně popište data, se kterými budete pracovat včetně metod jejich sběru a výběru.

  • jaký je charakter dat (např. rozhovory, dokumenty, čísla);
  • jak data budete získávat, kolik jih potřebujete;
  • z čeho vybíráte a jaké úvahy stojí za výběrem;
  • jaká omezení zvolená data mají (jaké jsou možnosti zobecnění, o čem vypovídají a o čem ne, je zde nějaká response bias).

3) Popište očekávaný způsob zpracování a analýzy dat, opět včetně omezení

  • co z rozhovorů budete přepisovat, podle jakých pravidel, do jaké formy; budete pracovat s celými dokumenty nebo částmi, v jednom nebo více dokumnetech; jak budete data čistit kvanti data, jak se vyrovnáte s chybějícími prměnnými, budete nějak rekódovat...
  • jak budete kódovat, na základě čeho budete vytvářet kódy, kategroie, temata..které proměnné budou vstupivat do jakých analýz
  • jaká omezení plynou se zvolených metoda analýzy, jak je budete redukovat.

Zvolenou metodologii nezapomeňte konfrontovat s cíli své práce a výzkumnými otázkami a případně je sladit. Výsledkem by měl být souvislý text obsahující odkazy na odbornou metodologickou literaturu (alespoň tři), který může být součástí vaší BP.