Dobrovolný úkol - ukázka analýzy

Opened: Monday, 12 March 2018, 12:00 AM
Due: Tuesday, 13 March 2018, 12:00 AM

Nahrajte ukázku kódování, třídění či jiných kroků, které jste provedli se svými daty. Úkol není povinný, ale jen s odevzdanými podklady můžeme pracovat na další hodině.