Vztah prokrastinace a locus of control v akademickém prostředí

Vztah prokrastinace a locus of control v akademickém prostředí

by Helena Veselá -
Number of replies: 1

Jako podklad ke zkoušce jsem si vybrala téma prokrastinace u VŠ studentů. Tomuto tématu jsem se věnovala i při studiu adiktologie a zdá se mi velmi zajímavé a málo diskutované i když prokrastinací trpí mnoho studentů.

Prosím o zpětnou vazbu, zda je tento článek vhodný.

 

PROCHÁZKA, Jakub, Aneta MACANOVÁ, Tereza MOKRÁ, Petra NEKULOVÁ, Adam VODIČKA, Richard ZEZULKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Pedagogika: Vztah prokrastinace a locus of control v akademickém prostředí [online]. 2014, 10 s. [cit. 2020-05-13]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=10878&lang=cs