Mocenské konstelace mezi romskými žáky a jejich učiteli

Mocenské konstelace mezi romskými žáky a jejich učiteli

by Lucie Krejčí -
Number of replies: 1

Studie byla zveřejněna v časopise Sociální pedagogika. Cílem této studie je popsání mocenských konstelací , které vznikají při interakci mezi romskými žáky a jejich učiteli a shrnout základní zjištění z tohoto výzkumu.

Cílovou skupinou, kde byl výzkum prováděn , byli žáci sedmého ročníku základní školy. Popisované mocenské konstelace se týkají humanitních předmětů. 

Základní výzkumná otázka: Jaké mocenské konstelace se vyskytují ve výuce romských žáků? Dílčí otázky: Jaké strategie žáci zaujímají při komunikaci s učitelem? Jaké komunikační strategie využívají učitelé v pedagogické komunikaci s romskými žáky?

Data byla sesbírána prostřednictvím pozorování a zvukového záznamu. Ve výzkumném šetření bylo využito participační pozorování.

 

https://soced.cz/wp-content/uploads/2019/04/Socialni-pedagogika_SocEd_52_2017_retracted.pdf

Předem děkuji za zpětnou vazbu

S pozdravem

Lucie Krejčí