Volba článku ke zkoušce

Sebepojetí - profese učitele chtěné X nechtěné Já

Sebepojetí - profese učitele chtěné X nechtěné Já

by Lenka Neumannová -
Number of replies: 1

Článek se zabývá otázkami profesního sebepojetí učitele. Výzkumná studie s využitím konceptu (Markus & Nurius, 1986; Erikson, 2007) možná Já, má svůj původ v sociálně-kognitivní psychologii. Analýzou volných odpovědí studentů 2.ročníku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity bylo zjištěno, že pokud jsou studenti dotázáni, jak vnímají sami sebe jako učitele, včleňují do svého profesního sebepojetí i tzv. možná Já. Cílem je zamyšlení se nad sebou samým v představě o profesi učitele, nad vlastním chtěným a nechtěným Já.

Článek vyšel v periodiku Pedagogika.

 

Chtěná a nechtěná profesní Já studentů 2. ročníku pedagogické fakulty [online] [cit. 2020-05-09].  Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11208&lang=cs.

In reply to Lenka Neumannová

Re: Sebepojetí - profese učitele chtěné X nechtěné Já

by Kateřina Machovcová -

Prima, dobře zvolený text. Koncept sebepojetí je obvykle studován spíše v psychologii osobnosti, pro sociální psychologii bude důležité zaměřit se zejména na ty oblasti sebepojetí, které se vážou na vztahy k druhým (v tomto případě třeba k žákům, kolegům).