Volba článku ke zkoušce

Jak učitelé vnímají komunikace s rodiči -syndrom vyhoření

Jak učitelé vnímají komunikace s rodiči -syndrom vyhoření

by Alena Havlíčková -
Number of replies: 1

Vybraný článek pojednává o studii, které byla provedena v letech 2016-2018 na Katedře psychologie Pedagogické fakulty UK pod vedením Ireny Smetáčkové, ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK. Téma výzkumu je vyhoření a profesní zátěž u učitelů.

Článek vyšel v roce 2020 v časopise Pedagogika, číslo 1. ročník 70 str. 29-42

Tento výzkum měl kvalitativní i kvantitativní část, zúčastnilo se ho celkem 2394 vyučujících na základních školách pomocí dotazníkové baterie. Syndrom vyhoření měřen pomocí Shiromovy-Melamedovy škály vyhoření. Z těchto účastníků bylo dále vybráno 58 vyučujících z 12 škol. Vždy dva učitelé ohrožení syndromem vyhoření a dva s absencí výskytu symptomů vyhoření. 

DOI: https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1343

 

In reply to Alena Havlíčková

Re: Jak učitelé vnímají komunikace s rodiči -syndrom vyhoření

by Kateřina Machovcová -

Dobrá volba textu. V kontextu sociální psychologie bude vhodné, co nejvíce se zaměřit na otázky spojené s interakcí s druhými lidmi, sociální podporu, vliv sociálních norem atp.