Topic outline

 • General

  Sylabus: Principy animace. Optické hříčky

  Anotace: Úvod do oboru vizuální komunikace. Základy práce s pohyblivým obrazem. Vznik a historické proměny oboru vizuální komunikace s přihlédnutím ke specifice pohyblivého obrazu. Seminář uvádí do problematiky tvorby pohyblivého obrazu, osvětluje principy animace. Studenti si absolvováním kurzu osvojí základní dovednosti pro aplikaci multimediálních prostředků a technik. Prostřednictvím teoretických přednášek, výtvarných etud, experimentací a podmínkových her získají představu o možnostech tvořivého užití nástrojů oboru soudobé vizuální komunikace v rámci pedagogického procesu.

 • Tematický plán, zadání semestrální práce

  Seminární práce (alternativní zadání vzhledem k trvání karantény)
  Praktická práce

  Praktický projekt:
  1) Navrhněte flipbook (animační knížku).
  Rozsah: volný
  Formát: volný
  Téma: volné

  – Navrhněte sérii minimálně dvou různých animačních knížek.
  – Knížky budou mít formu skic. Počítejte s výhledem možné budoucí realizace jedné z nich.
  – Odevzdejte  ve formě foto (video) dokumentace.

  Ke stažení je šablona.

 • Seminární práce - odevzdání

  Kanál pro odevzdání seminární práce. 

 • Jak se dělá flip book

  Didaktický materiál pro práci s dětmi nad tématem animační knížky.

 • Postup při tvorbě foto/video flip booku

  Materiál popisuje jednotlivé etapy tvorby animační knížky  založené na sérii fotografií nebo  video sekvenci.

 • Optické hříčky

  Prezentace na téma optických hříček včetně odkazů.

 • Animovaný film

  Prezentace na téma animovaného filmu.

 • Testy