Odevzdání seminární práce

Zadání seminární práce má nově upravenou podobu (vzhledem ke karanténě).  Odevzdání semestrální práce ve formě foto (video) dokumentace.

Seminární práce (alternativní zadání vzhledem ke karanténě)
Praktický projekt: navrhněte soubor animačních knížek.

Téma:
volné
Rozsah: volný
Barevnost: variabilní (pro tisk na kopírce černobílá )
Formát: volný (pro tisk na kopírce 101x72,25 mm / 200 dpi )
Způsob práce: Kombinujte digitální i tradiční výrazové prostředky
– Navrhněte sérii minimálně dvou různých animačních knížek
– Knížky budou mít formu skic. Počítejte s výhledem možné budoucí realizace jedné z nich
– Odevzdejte  foto (video) dokumentaci.