Úvod

Sylabus: Principy animace. Optické hříčky

Anotace: Úvod do oboru vizuální komunikace. Základy práce s pohyblivým obrazem. Vznik a historické proměny oboru vizuální komunikace s přihlédnutím ke specifice pohyblivého obrazu. Seminář uvádí do problematiky tvorby pohyblivého obrazu, osvětluje principy animace. Studenti si absolvováním kurzu osvojí základní dovednosti pro aplikaci multimediálních prostředků a technik. Prostřednictvím teoretických přednášek, výtvarných etud, experimentací a podmínkových her získají představu o možnostech tvořivého užití nástrojů oboru soudobé vizuální komunikace v rámci pedagogického procesu.

(No announcements have been posted yet.)