Osnova témat

 • Úvod

 • Novinky v Moodlu pro učitele verze 3.6

  Soubor: 1Úkoly: 2Testy: 3Stránka: 1URL: 1
 • Administrace kurzu

  Prezenční workshop úterý 24. 9. od 14. 30 do 17.00 hod.


  Tématem tohoto workshopu je tvorba a administrace kurzu v Moodle. Po jeho dokončení budete ovládat:

  • Založení kurzu (vyplnění žádosti, systémy Moodle na UK)
  • Orientaci v prostředí Moodlu (vyhledávání kurzů, moje kurzy, nástěnka, kalendář)
  • Nastavení kurzu (název, délka trvání, typ uspořádání, vzhled)
  • Administraci kurzu (zapisování účastníků, role, skupiny)
  • Zálohování kurzu (vytvoření zálohy, obnovení kurzu pomocí zálohy, archivace kurzů)
  • Vkládání materiálů (popisek, soubor, složka, stránka, URL)
  • Tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady

  Soubory: 2Popisky: 3Stránka: 1Složka: 1URL odkazy: 2
 • Sběr a hodnocení studentských prací

  Prezenční workshop úterý 1. 10. od 14. 30 do 17.00 hod.

  Obsahem tohoto tématu jsou modulu určené ke sběru studentských prací. Úkol, Workshop a úkol Turnitin. Každému z těchto modulů se budeme postupně věnovat. Seznámíme se s tím, jak a kdy je efektivně používat.

   

  Soubor: 1Popisky: 3Úkoly: 3Workshop: 1URL: 1
 • Testování v Moodle

  Prezenční workshop úterý 8. 10. od 14. 30 do 17.00 hod.

  Soubor: 1Testy: 6URL odkazy: 2
 • Možnosti komunikace

  Soubor: 1Popisky: 2Fórum: 1Anketa: 1Dotazník: 1Průzkumy: 2URL: 1
 • Rozvíjení spolupráce

  Popisky: 6Soubor: 1Slovníky: 3Databáze: 1Wiki: 2Test: 1
 • Známky a sledování aktivity studentů

  Soubor: 1Popisky: 4URL odkazy: 3Úkol: 1Test: 1
 • Různé

  Kniha: 1Test: 1