Topic Name Description
Book Informace o kurzu
Page Podmínky absolvování školení Tvorba a administrace kurzu v Moodlu
Novinky v Moodlu pro učitele verze 3.6 File Novinky Moodle pro učitele verze 3.6
Page Ukázka stránky

- možnost skrýtí data poslední změny

URL Zpětná vazba

Zde prosím vyplňte krátký zpětnovazební dotázník

Administrace kurzu File Tvorba a administrace kurzu v Moodlu
Page Studijní materiál - STRÁNKA

Zde lze vložit popis stránky

File Studijní materiál - SOUBOR

Zde lze vložit popis souboru

Folder Studijní materiál - SLOŽKA
URL Studijní materiál - URL

Zde lze vložit popis vloženého URL odkazu. Tento odkaz Vás přesměruje na oficiální dokumentaci Moodle na téma URL ( v anglickém jazyce)

URL Zpětná vazba

Prosíme vás o vyplnění krátkého dotazníku, který bude pro nás zpětnou vazbou ohledně vaší spokojenosti s úrovní školení Tvorba a administrace kurzu.

Sběr a hodnocení studentských prací File Sběr a hodnocení prací studentů

prezentace k dnešnímu školení

URL Zpětnovazební dotazník

Prosíme o stručnou zpětnou vazbu. 

Možnosti komunikace File Nastroje pro komunikaci PREZENTACE

V této prezentaci se seznámíte s možnosti komunikace mezi účastníky kurzu v Moodlu

URL Zpětná vazba
Testování v Moodle File Testování studentů v Moodlu
URL Import testových otázek ve Wordu do testu v Moodlu

Zde najdete video-tutoriál, jak importovat testové otázky typu výběr z více možností ve Wordu do Moodlu.


URL Zpětnovazební dotazník

Prosíme o stručnou zpětnou vazbu. 

Rozvíjení spolupráce File Spolupráce v Moodlu
Známky a sledování aktivity studentů File Sledování aktivity studenta
URL Nastavení zmánkování v Moodlu - vážený průměr známek
URL Vytváření kategorií v přehledu známek

Nastavení kategorií s váženým průměrem v přehledu známek

URL Zpětnovazební dotazník
Různé Book Moodle Mobile

moodle1.PNG

Aplikace Moodle mobile umožňuje přístup do Moodlu prostřednictvím mobilu.